Poprzedni temat «» Następny temat
Zamknięty przez: albolabris
2009-09-03, 12:32
wyniki turnieju
Autor Wiadomość
moonman 



ubi.com: zangenis
Administrator

Dołączył: 12 Lut 2008
Posty: 141
Wysłany: 2009-07-31, 11:21   wyniki turnieju




Panowie, oto tabelka z wynikami turnieju
oficjalnie zosta?y cztery pary - trzy zrezygnowa?y (Necro i Plomber nie umieszczeni w tabeli, poniewa? nie mieli rozegranego ani jednego meczu)


sprawa nie jest prosta, poniewa? nie wiadomo jak zlicza? punkty

moja propozycja jest taka:
1 miejsce: Mohikanin i Metatron
2 miejsce: slammer i moonman
3 miejsce: Barakuda i Okmit

wyja?nienie:
najpierw próbowa?em dawa? 1 punkt za ka?dy nierozegrany mecz - jest to sprawiedliwe dla tych, którzy np. wyczekiwali przeciwników - ale nikt nie podejmowa? gry
jednak dochodzi do sytuacji, ?e kto? dosta? 1 punkt za nierozegran? gr?, a inna para ma zero za faktycznie przegran? (bo akurat im uda?o si? zagra? z wycofan? par?)

pó?niej to samo ale z wersj? 0,5 pkt. - te? wychodzi niesprawiedliwie i nie daje jednoznacznych wyników.

w ko?cu zliczy?em wszystkie faktyczne punkty - 1 i 2 miejsce sta?o si? jasne
(chocia? lekko krzywdz?ce dla naszej pary, gdy? nie dane nam by?o rozegra? wszystkich pojedynków - ze wzgl?du na brak ch?ci przeciwników)

3 miejsce proponuj? Barakudzie i Okmitowi - chocia? maj? tyle samo pktów co Gint i Illidian. Jednak tutaj rozstrzygn??em sum? rozegranych gier. Niestety Gint i Illidian obecnie cierpi? na brak czasu. Nam oddali gr? walkowerem (ale nie uj??em tego w tabeli). Barakuda i Okmit stawali na g?owie, ?eby rozegra? gry - maj? o jedn? faktycznie wi?cej.


UWAGA: powy?sze to tylko moja propozycja. Chcia?bym, aby ka?dy zainteresowany zabra? g?os. Czyli cztery pary, które dotrwa?y do ko?ca.
____________________
 
 
 
metatron1983 


ubi.com: metatron1983

Wiek: 34
Dołączył: 20 Mar 2008
Posty: 276
Wysłany: 2009-07-31, 12:12   

Co do powy?szej propozycji mój stosunek jest taki:

Moim zdaniem trzecie miejsce jest jak najbardziej zas?u?one dla Barakuda i Okmit ze wzgl?du na liczb? rozegranych gier i fakt, ?e ostatni? walk? walkowerem odda? Gint i Illidian. Co do drugiego i pierwszego miejsca proponuje rozegranie walki fina?owej mi?dzy slammerem i moonmanem a Mohikaninem i Metatronem.

ps: Ch?tnie odegra?bym si? za przegran?:).
 
 
 
Mohikanin



ubi.com: Mohikanin

Wiek: 27
Dołączył: 19 Mar 2008
Posty: 430
Wysłany: 2009-07-31, 15:49   

3 miejsce w 100% s?usznie. A co do pierwszego i drugiego - ma?o par jest zainteresowanych turniejem, wi?c chyba nic si? nie stanie, je?li nagniemy troche regu?y :)

Jestem za rozegraniem walki fina?owej.
 
 
 
slammer 



ubi.com: GR-slammer

Dołączył: 12 Lut 2008
Posty: 150
Wysłany: 2009-07-31, 16:01   

zatem widzimy sie po raz kolejny panowie :-)
 
 
 
moonman 



ubi.com: zangenis
Administrator

Dołączył: 12 Lut 2008
Posty: 141
Wysłany: 2009-07-31, 16:12   

no to ustalcie termin :>

chcia?bym, ?eby ustosunkowa?y si? jeszcze dwie pozosta?e pary
____________________
 
 
 
Mohikanin



ubi.com: Mohikanin

Wiek: 27
Dołączył: 19 Mar 2008
Posty: 430
Wysłany: 2009-08-01, 13:22   

Moonman & Slammer vs Metatron & Mohikanin
0:1

No i po wielkim finale. Walka fina?owa w 100% godna ?wietnego moim zdaniem turnieju. Szkoda tylko, ?e zainteresowanie turniejem nie by?o takie, jakby?my chcieli. Walka w za??czniku - nie orba?cie si?, ?e daje tutaj a nie w dziale z powtórkami, ale chyba 1 wyj?tek mo?na zrobi? :)

Gratulacje dla przeciwników za emocje i ?wietn? gr?.
Czekamy na reedycj? z niecierpliwo?ci? ;)

final.sav
Pobierz Plik ściągnięto 660 raz(y) 313,98 KB

Ostatnio zmieniony przez Mohikanin 2009-08-01, 13:33, w całości zmieniany 2 razy  
 
 
 
slammer 



ubi.com: GR-slammer

Dołączył: 12 Lut 2008
Posty: 150
Wysłany: 2009-08-01, 13:29   

Gratuluje !

?wietne czary totalnie mnie zaskoczy?y nie by?em przygotowany tak taki obrót sprawy ,
mrok obezw?adni? orków ;]
Super gra , trzymaj?ca w napi?ciu do ko?ca , dzi?ki panowie .


?al tylko ?e tak ma?o par mia?o taki zapa? jak nasza czwórka

btw. Reedycja jestem za .
 
 
 
moonman 



ubi.com: zangenis
Administrator

Dołączył: 12 Lut 2008
Posty: 141
Wysłany: 2009-08-03, 07:22   

Mohikanin, Metatron, Slammer, Barakuda oraz Okmit
prosz? o PW z dok?adnym adresem, na który mam przys?a? nagrody :)
____________________
 
 
 
albolabris 



ubi.com: albolabris

Wiek: 33
Dołączył: 19 Mar 2008
Posty: 1332
Wysłany: 2009-08-10, 18:24   

Choc nie bra?em udzia?u równie? gratuluj? zwyci?zcom oraz uczestnikom. Co do zainteresowania, có?, 4 osoby w jednym czasie to jednak nie prosta rzecz ale i tak nie?le, ?e uda?o Wam si? rozegrac tyle meczy.
Walka oczywi?cie mo?e byc tutaj umieszczona:D
Spe?niaj?c po cz??ci swój obowi?zek, obejrza?em powtórk? a wi?c kilka s?ów o niej ( b?dzie nieco szczegó?owo ale w tym i kilka ciekawostek ):

1. Nekropolia mia?a najlepsz? z istniej?cych jak dla mnie wie? czarów: spowolnienie, rozk?ad, dezorientacja i sza? ( cokolwiek by?o w 5 poziomie ka?de jedno zakl?cie jest dobre ). Te 3 czary przy masowym oddzia?ywaniu któregokolwiek z nich mocno komplikuj? spraw?. Ca?y pakiet jest zabójczy. Sza? na orki pi?kna rzecz. Mimo tego znakomitego mroku lekko nie by?o ale powinno byc ci??ej o czym za chwil?.

2. Slammer jak sam mówi by? nieco zaskoczony mrokiem a nie powinien byc. Wybór zamku przeciwników nie by? przecie? przypadkiem :-) Orkami z Trupami b?d? gotów na najgorsze. Trafi?e? na najgorszy mrok z mo?liwych ale mrok na Orki to nie wszystko. Pogrzeba? Ci? s?dz? schemat wyboru jednostek oraz tryb taktyczny i kilka b??dów:

a) z nekropoli? lepiej wybrac podstawowe ulepszenie Centaurów oraz alternatywne Goblinów czyli Nomadów oraz Plugawców je?li si? nie myl? co do polskich nazw. Centaur Nomad przede wszystkim ze wzgl?du na sza?. W walce wr?cz w przeciwie?stwie do Grassanta zadaje po?ow? obra?e? i nie wycina tak jak jego braciszek. Inna sprawa, ?e je?li ju? druga jednostka oprócz tego Centaura jest pod dzia?aniem sza?u i atakuje naszego strzelca ten kontruj?c odbiega z racji swej zdolnosci. Tym samym odsuwa si? od naszych a zbli?a do wrogich jednostek co pozwala unikn?c drugiego uderzenia Centaura na szale w "swojaków". Przez odsuni?cie jednostka spisana jest raczej na rych?? ?mierc ale lepsze to ni? wycinanie w pie? swoich.
Goblin Plugawiec z racji ich liczby ( prawie 300) i zwi?zanych z ni? szans na blokowanie, os?abianie i podwójne koszty czarów ( co w przypadku Nekro, które zwykle z mana stoi raczej ?rednio jest niezwykle przydatne ). Istnieje oczywi?cie ryzyko, ?e zdolno?c zawiedzie i goblin bonusowo otrzyma pojedyncz? kl?tw? lub czar destruktywny ( obszarówki jak np. grupowy rozk?ad czy kule ognia itp odpadaj?, najgorsza mo?liwo?c to oczywi?cie sza?) ale kto nie ryzykuje ten nie ma :-)

?eby nie by?o to go?os?owne podam w odniesieniu do tej walki ( wp?yw ma ilo?c goblinów, poziom nekromantki oraz poziom czaru ) procentowe szanse na jedn? z 4 mo?liwo?ci. B?dzie to w kolejno?ci:
czar zawodzi / czar rzucony z po?ow? mocy / podwójny koszt czaru / zdolno?c zawodzi

Sza?: 5% / 25% / 40% / 30%
Dezorientacja: 5% / 30% / 40% / 25%
Rozk?ad: 5% / 35% / 40% / 20%
Spowolnienie: 5% / 40% / 40% / 15%

Widac zatem, ?e ka?dorazowo na podwójny koszt czaru mamy a? 40%.
Niepokoj?ce jest w?a?ciwie tylko te 30% w przypadku sza?u bo wtedy ju? jest ma?o ciekawie :-D
Ten Goblin w odró?nieniu od Sidlarza ma przedzia? dmg 1-2 wi?c jego uderzenia w liczbie setek czasem wyrz?dzaj? znaczne szkody przy dobrym ataku. Sidlarz ma zawsze 1 i nawet ze szcz??ciem jego obra?enia s? nieco ?mieszne. Jeden Goblin Sidlarz przy zastawianiu pu?apki ma prawie zawsze rozk?ad 5% / 5% / 5% / 75%. Pi?tki s? na zatrzymanie oraz redukcj? o 2 lub 1 pole natomiast 75% na to, ?e zdolno?c zawiedzie. Sam wielokrotnie równie? robi?em manewr z wydzielaniem tylu pojedynczych Goblinow lecz na prawd? udana pu?apka z r?k pojedynczego Goblina to niesamowity rarytas. Wiadomo, ?e to ma bardziej slu?yc do zbierania kontr, blokowania czy te? jako ofiara przy sza?ach i tak by pewnie te? i by?o gdyby nie Zepsuta Ziemia, która tak?e, wed?ug mnie, nie wzi??a si? przypadkiem w umiej?tno?ciach Deirdre:)

b) w trybie taktycznym widzia?bym to nieco inaczej. Zamiast jednej, podatnej na sza?, hipnoz?, dezorientacj? ( generalnie na wykluczenie lub sparali?owanie przy pomocy jednego czaru ) kupki Centaurów powinny byc dwie lub nawet mo?na pokusic si? o trzy. Tym bardziej je?li mamy dobre morale ( ?atwo mo?na je podnie?c barbarzy?c? przy pomocy okrzyku ) i szcz??cie jak w tym przypadku. 2 lub 3 oddzia?y ci??ej zablokowac i kontrolowac ni? jeden. To samo tyczy si? szamanek. Przy podziale na pó? mamy do dyspozycji ??cznie 4 zakl?cia. Przyspieszenia na Centaury lub Centaura z Goblinem jak tutaj a spowolnienia na przeciwnika Szkielety i Zombi.


c) niedoci?gni?cia w samej walce:

- u?ycie namiotu medyka w dwóch przypadkach jest nieco zmarnowane. Generalnie namiot s?u?y bardziej do zdejmowania kl?tw ( je?li ekspert maszyn to ka?dy czar z poziomu 1-3 zostanie usuni?ty ) ni? do leczenia. 100 HP rzadko kiedy bywa zbawienne wi?c je?li kontrolujemy namiot najlepiej czekac a? do momentu kiedy usuniemy kl?tw? lub inny istotny negatywny efekt. Za pierwszym razem s?usznie usuni?ty zosta? rozk?ad ( choc nie od razu nie wiedziec czemu ? ) ale dwie kolejne interwencje medyka to pud?a. Jest to bardzo wa?ne w przypadku tej walki bo u?yte w ko?cówce oczyszczenia z dezorientacji i spowolnienia wystarczy?yby aby t? walk? wygrac !
Nikt oczywi?cie nie jest jasnowidzem i nie móg? przewidziec tych 2 czarów ale skoro by? u?yty sza? i rozk?ad to pewne jest, ?e nekromantka posiada w ksi??ce czar 1 i 3 poziomu, których jeszcze nie pokaza?a. A zatem cierpliwo?ci je?li chodzi o pierwsz? pomoc.
Szkoda, ?e nie by?o tutaj balisty...

- niepotrzebny ruch pojedynczym goblinem ( tym najbardziej wysuni?tym na pó?noc ) gdy ju? jasne by?o, ?e przeciwnik posiada Zepsut? Ziemie. W sam raz by si? przyda? jako ofiara na kolejk? sza?u. Deirdre mog?aby go zabic oczywiscie " z r?ki " ale nawet je?li to nie rzuci?aby kolejnego czaru w tej kolejce.

- brak okrzyków. Mo?liwe, ?e Haggash ich w ogóle nie mia?a choc to w?tpliwe. 1 poziom raczej by? i w?a?nie jego tutaj zabrak?o. Podniesienie morale o 2 punkty z poziomu 2 na 4 by?oby bardzo pomocne. Podobnie Zew Krwi w koncówce na osamotnione Centaury. Pomimo ponad 1000 pkt ( to jest w?a?nie negatywny czynnik sza?owania Orków; fajnie si? wzajemnie wy?ynaj? ale pó?niej s? spore problemy z zabiciem danej jednostki co ?wietnie widac w ko?cówce ) nale?a?o je zwi?kszac. Im liczniejszy oddzia? tym mniej punktów traci przy absorbcji uszkodze?.
Zabrak?o Eksperckiego Sza?u aby Centaur skorzysta? z 3 poziomu i zadawa? maksymalne obra?enia bo wtedy walka równie? raczej do przodu.
Reasumuj?c, Haggash za bardzo koncentruje si? na Poltergeistach, które jak si? pó?niej okaza?o nie przeszkadza?yby tak bardzo Centaurom poniewa? lecia? sza?. Je?li faktycznie nie by?o w ogóle okrzyków to jedynym b??dem jest ich brak. Barbarzynca bez okrzyków to skrzywdzony barbarzy?ca...

- fatalny ruch Centaurami w ko?cówce bitwy. Chodzi o moment gdy po stronie Nekro s? Szkielety, Zombi oraz 2 pojedyncze Poltergeisty blokuj?ce doj?cie do tych pierwszych. Tutaj warto by?o poczekac a? Haggash zabije jednego Poltergeista lub chocia? uderzyc w innym po?o?eniu ( przewaga inicjatywy po stronie Centaurów by?a jeszcze wtedy na tyle du?a, ?e u?ycie komendy czekaj nie powodowa?oby sporych opó?nie?, jedynie utrat? punktów sza?u - st?d nawet zwyk?e odsuni?cie si? od Szkieleta by?oby tak?e dobrym ruchem na dan? chwil?). Zamiast tego mamy najgorsz? z mo?liwych opcji - szcz??liwy cios w pojedyncz? jednostk?, zebranie szcz??liwej kontry przez pojedyncz? jednostk? oraz bicie licznych zarówno Szkieletów jak i Zombi w tej samej kolejce bez konsekwencji. Bezcenne na tym etapie walki punkty sza?u posz?y w las.
Gwó?d? do trumny krótko mówi?c...




To by by?o na tyle bo ju? i tak wyszed? d?ugi post. Z góry dzi?ki za lektur? ;-)
Jeszcze raz gratuluj? zwyci?zcom a w szczególno?ci Metatronowi za chytrze rozegran? batali?. Walka wygrana wi?c nie mam pyta? :-D
 
 
 
metatron1983 


ubi.com: metatron1983

Wiek: 34
Dołączył: 20 Mar 2008
Posty: 276
Wysłany: 2009-08-12, 14:03   

Kilka s?ów do samej walki.

Czary mroku trafili?my idealnie. Chocia? o?lepienie te? nie by?oby z?? opcj?. Slammer rozwijaj?c bohatera poszed? w szcz??cie i odporno?? na magi?, która niestety zadzia?a?a chyba tylko raz w grze. Na pewno lepszym wyborem by?aby balista. Co do ulepszenia centaurów i goblinów zgadzam si? z albolabrisem, ?e w fina?owej walce to Nomadzi i plugawcy powinni bra? udzia?. Nie jest to jednak takie proste, ?eby od pocz?tku gry gra? na plugawcach a nie na sidlarzach, a na pó?niejsz? ich zamian? mo?e nie starczy? czasu, którego jest bardzo ma?o. Manewry mi?dzy sojusznikami by?y jednym z kluczowych elementów prowadz?cych do zwycienstwa. Podzia? centaurów wydawa? by si? du?ym plusem na pierwszy rzut oka, ale mia?em grupowe spowolnienie i dezorientacje wi?c namiot nie nad??y?by z zdejmowaniem kl?tw. Many mia?em sporo, ale nawet gdyby jej zabrak?o mia?em znamie nekromanty. Co do ulepszenia nomadów to trzeba by pami?ta?, ?e przy rozdzieleniu ich na 3 kupki, zdolno?ci zepsuta ziemia, manewr i rozk?ad da?y by ostro w ko??, chocia? gdybym ja mia? podj?? decyzje co do wystawienia to wybra?bym jednak 3 kupki tych jednostek:). 3 sloty to tak?e wi?ksza szansa na odbicie czarów ze zdolno?ci odporno?? na magie. Podzielenie szamanek zamiast goblinów by?oby o wiele lepsza opci?.

Je?eli chodzi o brak okrzyków to powiem tyle. Naprawd? ci??ko by?o czasem po?wieci? 3-4 tur na powrót do zamku i dotarcie na ?rodek. Równa?o si? to z mniejszym poziomem bohatera bo w tym czasie mo?na by?o rozegra? sporo walk i cz?sto zdoby? niez?y artefakt. Moja Deidre mia?a mniejszy poziom od Haggash w?a?nie z tego powodu. Musia?em stale trzyma? si? blisko zamku. Nie wspomn? jeszcze o obawie odci?cia od posi?ków sojusznika. T? taktyk? zastosowali Gint i Illidian walcz?c z nami. Gdyby nie odpowiedni rozwój bohatera by?oby po grze.

Na koniec wspomn? jeszcze o jednym bardzo istotnym szczególe, który u?atwi? nam gr? z Mohikaninem, a co przyczyni?o si? do naszego sukcesu: Skype:). Dobra komunikacja umo?liwi?a nam szybkie podejmowanie decyzji.

Jeszcze raz dzi?ki wszystkim za turniej, a w szczególno?ci mojemu sojusznikowi Mohikaninowi:).
 
 
 
Mohikanin



ubi.com: Mohikanin

Wiek: 27
Dołączył: 19 Mar 2008
Posty: 430
Wysłany: 2009-08-15, 21:02   

Co do tego, kto walk? móg? wygra? - ka?dy. Mieli?my szcz??cie z czarami, ale o dziwo pierwszy raz w turnieju trafili?my sza?. Zawsze by?o o?lepienie, które nie nabija?o orkom sza?u i by?o bezpieczniejsze, o ile mo?na tak powiedzie? o czarze.

Nie dostali?my w ogóle obrony, mieli?my ??cznie 3 trójz?by tytanów - inne artefakty mog?y by pomóc w walce, ale los tak chcia?, ?e nie mieli?my zbyt ?atwo. Ostatecznie i ten artefakt móg? pomóc gdyby?my wszystkich nie sprzedali (b?yskawice pod koniec walkie). Mo?e b??d, ale co tam. Zwyci?sców si? nie s?dzi ;)

Albolabris dzi?ki za analiz? walki - szkoda tylko, ?e tak ma?o osób si? tu wypowiada. Chyba trzeba przywykn??.
 
 
 
Mantykor 



ubi.com: Dav7id

Wiek: 23
Dołączył: 29 Paź 2008
Posty: 591
Wysłany: 2009-08-15, 21:46   

Zanim doczyta?em do ko?ca Twojego posta, Mohikanin ju? chcia?em klikn?? "Odpowiedz", bo mam co? do dodania.

-> Pyt. nr 1: Dlaczego wolisz o?lepienie przeciwko orkom od sza?u? O?lepienie nie robi prawie ?adnych strat w oddzia?ach wroga a wystarczy okrzyk "rozkaz wodza" i o?lepiona jednostka ju? powraca do gry z dodatkowymi punktami sza?u. Wg. mnie sza? wykosi spor? cz??? armii wroga, który ponadto nie b?dzie móg? si? odegra? wszystkimi jednostkami (to jest o tyle dobre, ?e nawet jak podstawi np. 1 goblina pod rozszalanego centaura, to praktycznie nikt nie zginie i orkowie dostan? troch? punktów sza?u, ale normalnie te? by dostali: za atak centaura czy tam innej jednostki, przy okazji zadaj?c straty wrogu).

-> Pyt. nr 2: Jako ?e nie bra?em udzialu w turnieju i map? turniejow? gra?em zaledwie 2 razy, to mam pewne pytanie: dlaczego w ostatecznych bitwach walcz? odzdzia?u tylko poziomów 1-3? Ja ju? w 1 tygodniu zdobywam 3-4 poziomy jednostek, a ?eby je ulepszy? przecie? wystarczy kilka tur (kasy si? znajdzie za sprzedanie niepotrzebnych artefaktów lub w ogóle, bo nie ma tu jakich? wielkich z ni? problemów).
____________________
H5N1? Heroes 5 Number 1!
 
 
 
Mohikanin



ubi.com: Mohikanin

Wiek: 27
Dołączył: 19 Mar 2008
Posty: 430
Wysłany: 2009-08-15, 22:12   

Odpowied? nr 1 - nigdzie nie napisa?em, ?e WOL? jeden lub drugi czar. Czytaj ze zrozumieniem - o?lepienie jest bezpieczniejsze, gdy? jednostka pod wp?ywem "sza?u" nabija du?o punktów sza?u i jest trudna do zabicia. Poza tym je?li zaatakuje jako? jednostki wroga, to zadaje pot??ne obra?enia.

Odpowied? nr 2 - napisz? jakie budynki stawiali?my u nekromanty (nie odkryj? tutaj ameryki): szkielety, ulepszenie szkieletów, zombiaki, ulepszenie zombie, gildia poziomy 1-4, nekromatron, rada miasta, ratusz, targ. Nie po kolei co prawda, ale ju? mamy 8 dzie?.
W 1 tygodniu stawiali?my 2 poziomy jednostek z tego prostego powodu, ?e wampirów nie da si? postawi?, a duchy wymagaj? fortu. Kasy wcale nie by?o tak du?o - im wi?cej bohaterów tym lepiej, bo wszystko zmienia si? na jednostki nekropolii. No i arty mo?na by?o kupi?.
 
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group | Template ligaheroes created by moonman