Poprzedni temat «» Następny temat
Kismet

Czy zaimplementowa? nowe sety potworków do Kismeta?
Tak
28%
 28%  [ 2 ]
Nie
71%
 71%  [ 5 ]
Głosowań: 7
Wszystkich Głosów: 7

Autor Wiadomość
Qlczas ubi.com: Qlczas

Wiek: 31
Dołączył: 10 Lut 2011
Posty: 137
Skąd: Krakówek
Wysłany: 2011-02-17, 22:07   

w?a?nie, popieram Mantykora totalnie.

Gra?em ju? na kismecie 3 razy i mog? kilka uwag poda?:
- ogólnie si?a stworów powinna by? jakie? 10-20% mniejsza.

Graj?c akademi? mia?em totalnego pecha bo s? wiatraki - ok, ale jak 4 raz z rz?du dostajesz kamie? zamiast rzadkich zasobów... to w 3 tygodniu nadal mnie nie by?o sta? na czarodzieji.

?adnej kopalnii nie mog?em zaj??, bo wsz?dzie straci? bym ca?? armi?. Nawet zamiast kopalni, wyszed?em na 2g? stref? to tam równie?... 4x Bank... ale co z tego bo tam jest zbyt du?a szansa ?e wtopie (jednak jest zbytnie prawdopodobie?stwo, ?e b?dzie najsilniejszy bank (np. krasnale gdzie jest 5 grubych p?omieniastych dziadów - to jest nie do zabicia).

Plus jak na przej?ciu na 2g? strefe jest horda mistycznych ?uczników... ja si? takich jazd nie chwytam.

i jeszcze propo akademii - kto wymy?li? usuni?cie specjalno?ci? Akademia na prawd? ma ci??ko (bo sk?d wzi??? 10 siarki na czarodzieji albo 10 rt?ci na Djinny? (gdzie ju? golemy kosztuj? 5 rt?ci). Nawet czasem ci??ko jest kupi? gildi? magów!

jak dla mnie, mniej banków - zamiast tego ?atwiejsze krity z surowcem/skrzynk? no i zamiast 4x skrzynka w 1strefie to np. 2xsur/2xskrzynka
 
 
 
SeRaFiNeK


ubi.com: SeRaFiNeK94

Dołączył: 11 Cze 2010
Posty: 61
Wysłany: 2011-02-17, 22:41   

Dobra to jeszcze troch? ode mnie. Co do si?y stworów wszystko zale?y od tego jakie stwory si? trafi?. Wiadomo jak w strefie same strzelaki to jest z lekka przer?bane, ale jak si? trafiaj? dosy? ?atwe grupki stworów to da si? gra?. Aka teraz naprawd? jak si? dobrze zasobów nie trafi to si? gra naprawd? ci??ko, wiem z w?asnego do?wiadczenia, ?e przez ca?? gr? nie postawi?em golema, ani d?ina, bo surowce totalnie nie podesz?y. Dalej co do "kwiatków", to graj?c nekrem nie mia?em ANI JEDNEJ kupki rudy, przy kopalni. Chyba nie musz? mówi? jak to si? sko?czy?o ... . Nie wiem, czy to jednorazowy wybryk szablonu, no ale tak by? niestety nie mo?e, ?e nekro rudy nie ma.
Nowym setom stworów zdecydowanie nie, poniewa? ju? teraz jest zar?bi?cie trudno.
 
 
 
Mantykor ubi.com: Dav7id

Wiek: 23
Dołączył: 29 Paź 2008
Posty: 591
Wysłany: 2011-02-18, 00:21   

Mi si? zdarzy?o ?e mia?em tylko 1 stert? drewna (zawieraj?cej tylko 2 jednostki) przy tartaku graj?c Sylwanem a poza tartakiem nie by?o ani jednej sterty chronionej czy nie chronionej w strefie startowej. To zapewni?o mi... no do?? nieciekaw? sytuacj?, wiadomo ?e Sylwan musi mie? chyba najwi?cej drewna (co ciekawe ?e drzewoluby drzewa ?cinaj? na pot?g? ^^).

Nie wiem, ale je?li si? da to mo?e jako? ujednolici? chocia? zasoby przy kopalniach. Skoro czasem w ogóle nie wejdzie to kicha. Ruda to jeszcze jako?: mo?e si? trafi? w wiatrakach czy np. w posterunku gargulców ale jak nie ma do?? drewna np. dla Sylwanu czy Inferno to mo?e by? problem. Cho? wiadomo ?e takie nekro które bazuje na rudzie w prawie takim stopniu jak Sylwan na drewnie (na pocz?tku) mo?e mie? ma?? niewydolno?? oddechow?.

My?l? ?e je?li da si? co? z tym zrobi? to warto pomy?le? jak tu wzbogaci? zasoby drewna na mapie i nieco mniejsz? losowo?? przy kopalniach cho?by tylko na starcie.

Poza tym zgadzam si? z Qlczasem ?e aka ma chyba jednak troszk? za ci??ko teraz. Ró?nych surków potrzebuje, jak to aka, dosy? sporo i jak nie podejdzie co trzeba to mo?e by? lekki zastój. Ostatnio jak gra?em z Qlczasem to uda?o mu si? wyprodukowa? Kolosów podczas gdy o magach czy d?inach móg? tylko pomarzy?. A to troch? dziwne...

Niektóre spece bohaterów aka s? mocne... ale tak jak w przypadku Ingvara, mo?na inaczej zaradzi? je?li da?oby si? je przywróci?. Ich specjalizacje s? naprawd? ciekawe i gra troch? traci bez nich, no i sama akademia która jedyne co ma dobrego na pierwsze tygodnie to gremliny z obstaw?. Nathirowi zabra? kulk? i magi? zniszczenia (da? np. talent magiczny ?eby pocz?tek nie by? taki ?atwy), Havezowi da? jakie? dowodzenie z finansami, no mo?na naprawd? wymy?li? co? ciekawego.

No ale je?li pro gracze uwa?aj? ?e tak ma by? jak jest to ja si? k?óci? nie b?d? bo nie gra?em na tyle cz?sto Kismet ?eby mówi? co jest na pewno dobre. Proponowa? jednak nie zaszkodzi, szablon ju? jest bardzo fajny i cieszy mnie je?li móg?by by? jeszcze lepszy.
____________________
H5N1? Heroes 5 Number 1!
 
 
 
Qlczas ubi.com: Qlczas

Wiek: 31
Dołączył: 10 Lut 2011
Posty: 137
Skąd: Krakówek
Wysłany: 2011-02-18, 10:23   

jeszcze raz prosz?... wi?cej zasobów! Kolega Serafinek równie? ma racj?, tu ju? nie chodzi o sam? Akademi? ale jeszcze Nekro i Sylvan !!! proponuje dorzuci? do 1 strefy jednego Creepa który niech ma nawet i 3xlosowe Surowce!

Pozatym kolejny b??d o którym czyta?em ju? i sam go do?wiadczy?em te? w jednej grze:

losowy art dosta?em - Koniczyna, w mojej strefie le?a?a... koniczyna. w Drugiej strefie by?y 3 koniczyny :)

i jeszcze sprawa, mo?na zrobi? restart jak si? mapa ?le wygenerowa?a prawda? jednak tylko w pierwszej turze tak? a czasem nie zd??ysz sprawdzi? ca?ej strefy wi?c nie wiesz czy jest ok czy nie! nie da si? zrobi? tak, ?eby Wie?a do rozgl?dania si? by?a zaraz obok zamku? bo ja j? najcz??ciej mam gdzie? przy ko?cu mapy i nawet szkoda ruchu ?eby tam chodzi?...
 
 
 
Mantykor ubi.com: Dav7id

Wiek: 23
Dołączył: 29 Paź 2008
Posty: 591
Wysłany: 2011-02-18, 12:15   

Oj, Qlczas ju? ?piesz? sprostowa? xD

Po 1 co do artefaktów to prawie zawsze tak jest na losowych mapach ?e si? trafiaj? zast?py tych samych przedmiotów i trzeba je sprzedawa?. To nic nowego i pewnie nie da si? temu zaradzi?.

Po 2 do obserwatorium mo?na doj?? spokojnie w 2 dniu (je?li si? czasem trafia a? 3 dni od zamku to si? zmieni zasad? ?e do 3 dnia mo?na da? resa).
____________________
H5N1? Heroes 5 Number 1!
 
 
 
albolabris ubi.com: albolabris

Wiek: 33
Dołączył: 19 Mar 2008
Posty: 1332
Wysłany: 2011-02-18, 13:09   

Ale? histeria :mrgreen: Grubo przesadzacie Panowie.

Pierwsza i najwa?niejsza rzecz czyli zasady turnieju, które nie wiem czemu s? tu w ogóle obgadywane oraz zniekszta?cane:

- gramy w ka?dej rundzie mecz i rewan? z zamian? zamków zatem jak Ty masz problem ze zrobieniem magów to i przeciwnik te? b?dzie mia? w rewan?u

- restart mapy jest do 2 dnia w??cznie czyli masz 4 ruchy bohów zak?adaj?c, ?e ka?dy kupuje od razu pobocznego co jest raczej oczywiste; do tego dochodzi wie?a obserwacyjna, która w po??czeniu z wy?ej wymienionymi ruchami ods?ania 3/4 strefy; mo?esz zatem wykonac ca?y drugi ruch i dopiero wtedy podj?c decyzj? bo dopiero puszczenie tury oznacza akceptacj?;
restart jest w?a?nie po to jak masz pecha przy wymienonych przez Was problemach jak zbyt silni stra?nicy na kopalniach oraz na przej?ciu, s?aba konfiguracja surówców, daleko po?o?ona wie?a ( skoro nie widzisz dobrze strefy to decyzja nale?y do Ciebie czy bierzesz restart czy nie ); nie b?de dawa? restartu do dnia 3 bo zbyt du?o czasu mo?e byc zmarnowane a w ci?gu tych 2 widac ju? du?o ale nie wszystko i w?a?nie o to chodzi;

- restart na neutralach jest w?a?nie w takich przypadkach jak bank, kopalnia, stra?nik zatem raz mo?esz zaryzykowac; bank na maksymalny zestaw ma maks 25% szans wi?c prosz? nie przesadzacOdno?nie propozycji wzbogacenia mapy itd. Ludzie my?lcie troch? przy pisaniu bo ani ja a ani Maniek nie jeste?my równie? g??bami. Gdyby da?o si? tak w szablonie zainstalowac dodatkowe surowce i dostosowac to wszystko ?adnie pi?knie pod ka?d? ras? to by to dawno by?o zrobione :!:
To s? mapy RMG a Wy chcecie zrobic z tego Fixa. Generator ma zaprogramowane w przepisie na szablon pule, które ju? sam obdziela. Poniewa? nie zawsze robi to dobrze zosta?a wprowadzona zasada restartu.
Poniewa? ta sama kwestia dotyczy neutrali, zosta?a wprowadzona zasada restartu na neutralach.
Te wszystkie wiatraki, banki, swobodne neutrale, szkielety i wózki s? przecie? w?a?nie dodane po to aby? mia? szans? pozyskac surowce. I jak to zawsze w Heroes by?o i jest - raz masz wi?cej szcz??cia a raz mniej. Tak czy owak nadal masz mózg aby sobie z tym poradzic zamiast za?amac r?ce, usi??c i p?akac. Wiecie, ?e jest co? takiego jak targowisko prawda? Dodatkowe strefy czasem równie? je maj? gdzie masz duzo lepsze ceny. Byc mo?e warto wyj?c i stracic troch? na stra?niku aby tylko doj?c do takowego budynku?

Przyk?adowo moja niedawna gra z metatronem. Mia?em w?a?nie akademi? a on barba.
Poniewa? zbudowa?em 2 poziom wie?y czarów i wyda?em 1 uncj? siarki, zabrak?o mi jej do wybudowania magów. I choc by?o to ryzykowne i bolesne wyda?em okr?g?e 5k na t? jedn? siark? tak aby postawic ich w pierwszym tygodniu. Wyda?em bo nie mia?em siarki ale za to trafi?y mi si? 2 skrzynki z 2k i 1,5k.
W 12 dniu metatron wpada mi do strefy. Mam tylko 80 gremlinów, 10 gargów i 10 magów.
Wiem, ?e na otwartym terenie b?dzie ci??ko wiec znów sprzedaje przydatny art, sprzedaje niemal wszystkie rzadkie surowce byle tylko miec 5k na fort. Stawiam go, on atakuje i poniewa? build hirka by? ok a wie?a 2 poziomu da?a mi rozk?ad wygrywam z masowym rozk?adem maj?c zaledwie 2 spell power.

Na tym polega ma?y rozmiar. Na kombinowaniu.

Gra?em na tym szablonie ze 3 razy lochem ju?. Ka?da by?a inna. W jednej poszcz??ci?o mi si? z surk? to w 3 tygodniu postawi?em ju? smoki. W innej by?a bieda wi?c zupe?nie inaczej leveluje bohatera maksymalizuj?c moc jego czarów poniewa? armii b?dzie niewiele. Pieni?dze zamiast wydac na budynki i wojsko inwestuje w sprzedawc? i artefakty.

I mog? tak pisac i pisac do ka?dej rasy. Za ka?dym razem jest inna sytuacja. Od zawodnika wymagane jest dostosowac si? do sytuacji z jak? si? mierzy i zagrac tak aby by?o dobrze. A nie zagrac standardowo czyli, ?e w 1 tygodniu na 100% musz? miec magów. Nie tak, ?e pobuduje sobie wsystkie levele od 1 do 7 jak to zazwyczaj bywa w kolejno?ci jaka zazwyczaj ma miejsce.

Sam Qlczas piszesz, ?e nie by?o d?inów i magów ale by?y kolosy. Wiesz jak? ró?nic? robi 2 lub 3 takich Panów je?li walczymy generalnie niskimi poziomami. Akademia do zrobienia 7 levelu w?a?ciwie potrzebuje garsteczki klejnotu. Je?li kopalnia jest za mocna i si? jej boisz to sobie postaw magazyn zasobów. Zagraj gr? na zrobienie tytanów. B?dziesz mia? takich 5 to oni spokojnie sprasuj? ka?dego innego strzelaka z którym kto? wyskoczy. Jak trafisz jeszcze w wie?y wskrze? umar?ych to jest pozamiatane.


Owszem szablon jest trudny i ma taki byc. Szablon jest trudny dla obu graczy i zapewniam, ?e Ci bardziej do?wiadczeni te? pope?niaj? b??dy i zdarza im si? przeliczyc.
Szablon jak i turniej jest jednak robiony pod Lig? i ligowców. Niestety ale nie b?d? zani?a? poziomu do przyjacielskiej partyjki dlatego, ?e kilka osób ma problem z neutralami. Wina nie le?y po stronie szablonu tylko Waszego skila.
Gwarantuje Wam, ?e u?atwienie i wzbogacenie mapy zaskutkuje tym, ?e weteran zamiast przyj?c do Was w 3 tygodniu z jednostkami poziomu 1-4, wpadnie z 7 levelem i tym bardziej rozetrze Was o gleb? bo wcze?niej bez przeszkód objedzie obie strefy zanim Ty pomy?lisz o wyj?ciu ze startowej. Teraz stra?nik i si?a wojska jest taka, ?e przebicie niesie ze sob? ryzyko. Je?li tego ryzyka nie b?dzie bo du?o ?atwiej si? pobudujesz to Twoje szanse tylko malej? bo go?c wpadnie do Ciebie bez strat.


Akademia to magiczna rasa, której si?? s? czary i jeszcze raz czary :!: Jednostki pe?ni? w tej frakcji rol? przetrwaniow? aby dac czas bohaterowi na ogarni?cie wszystkiego zakleciami. Poniewa? maj? znami? oraz spory zapas mana s? niemal nieograniczeni w tym czarowaniu. Dlatego w?a?nie stracili specjalno?ci bo bywa?o, ?e w 8 czy 10 dniu atakowali ju? Twój zamek.

Rozumiem, ?e Wam ci??ko ale zaufajcie po prostu ludziom, którzy wiedz? co robi?.
Po drugie, ?aden z Was tutaj pisz?cych nie jest do?wiadczonym graczem wi?c nie dziwcie si?, ?e sa k?opoty. Du?o szybciej jednak si? czego? nauczycie b?d?c postawionym w trudnej sytuacji. Turniej nie jest systemem pucharowym zatem bankowo zagracie go do ko?ca. System szwajcarski gwarantuje, ?e nie b?dziesz walczy? wiecznie z wy?ynaczami. Koniec ko?ców trafisz na kompana o podbnym skilu i na pewno sobie fajnie pogracie.

Polecam tak?e wej?c sobie na forum Wojny Ras, pobrac i poogl?dac Creepy bo tych zosta?o dosyc sporo zapisanych i chyba ka?da frakcja takowe zawiera. To si? Wam przyda na 100%.Maniek, daj mi znac kiedy b?dzie gotowa ostateczna wersja. Mia?bym równie? pro?b? aby? wszystkie poczynione zmiany uwzgl?dni? w pierwszym po?cie tak aby opis szablonu by? kompletny i zgodny bo ten post b?dzie skopiowany do turnieju.
 
 
 
Mantykor ubi.com: Dav7id

Wiek: 23
Dołączył: 29 Paź 2008
Posty: 591
Wysłany: 2011-02-18, 15:22   

Jak ja lubi? takie uogólnienia :)

Tak dla info to ogl?da?em wszystkie powtórki creepów z Wojny Ras.

Mo?e i co do aka i masz racj?... ale mimo wszystko nie gra si? ni? zbyt ciekawie :P Ani specjalizacji nie u?yjesz, ani talentu rasowego (bo i raczej si? nie przyda chyba lepiej budynki kupowa?), ani czarów na samym tylko pocz?tku ale jednak.

No nic. Ale w?a?nie zmniejsze si?y creepów o te procenty mog?oby zlikwidowa? zasad? o wczytaniu. Bo mniej wrogów na przej?ciach to mniejsza szansa na fail i kolejn? strat? czasu. Stwory w g?ównej strefie mo?na la? jak si? chce za wyj?tkiem kopal? i przej?? które to czasem s? wr?cz nieadekwatnie silne. Wi?c zmniejszenie nie wp?yn??o by na trudno?? rozgrywki na samym pocz?tku tylko nieco na dynamik?. A dodanie nowych opcji losowania mog?oby ca?kiem nabroi? z tak? ilo?ci?. Niezmniejszony (pono? na grupy nie dzia?a) oddzia? Wielkich Druidów i Mistycznych... masakra je?li z drugiej te? co? mocnego. Có?, wiadomo da si? co? wymy?li?, budowa? zamek itp...

Jest ma?y jednak plus nowych zestawów i nie zmniejszenia ilo?ci potworów: czasem kombinacje mog? by? nawet s?absze.

Ooo ale nowych graczy to ci??ko b?dzie do tego szablonu zach?ci?, przynajmniej tak uwa?am xD


@down
Mów za siebie ja b?d? zawsze dostarcza? dawki "konstruktywnej krytyki" tudzie? marudzi? jak kto woli takie okre?lenie :)
____________________
H5N1? Heroes 5 Number 1!
Ostatnio zmieniony przez Mantykor 2011-02-18, 16:29, w całości zmieniany 1 raz  
 
 
 
Qlczas ubi.com: Qlczas

Wiek: 31
Dołączył: 10 Lut 2011
Posty: 137
Skąd: Krakówek
Wysłany: 2011-02-18, 15:39   

albolabris napisał/a:
Ale? histeria :mrgreen: Grubo przesadzacie Panowie.

- gramy w ka?dej rundzie mecz i rewan? z zamian? zamków zatem jak Ty masz problem ze zrobieniem magów to i przeciwnik te? b?dzie mia? w rewan?u

- restart mapy jest do 2 dnia w??cznie czyli masz 4 ruchy bohów zak?adaj?c,
- restart na neutralach jest w?a?nie w takich przypadkach jak bank, kopalniaoj oj... przepraszam Albol... wiem ?e jestem pocz?tkuj?cy i narzekam :P

Twoje racje przyjmuje i tylko chcia?bym si? odnie?? do powy?szych.

Granie Aka i potem restart i zmiana stron w?a?nie nie znaczy ?e b?dzie tak samo i równe szanse. mo?e po prostu... mam pecha? poza tym, ucz? si? i to jest najlepsze.

i co do restartu to ?le doczyta?em, ?e jest tylko pierwszego dnia. masz racje do 2 dnia w??cznie jest idealnie

i za jednym restartem jestem wlasnie w sprawie bankow itp. bo dla mnie 25% to zbyt duzo... ostatnio nawet testowalem i w 2 bankach krasnali mialem 2 razy najtrudniejsze

no nic, gramy dalej z Mantykorem i juz postaramy sie nie narzekac.

Aha prosilbym o replaye creepow, przeciw strzelajacym/czarodziejom. kazda wiedza sie przyda :)
 
 
 
Maniek 
Dołączył: 02 Lis 2009
Posty: 213
Wysłany: 2011-02-19, 14:12   

Ostateczna wersja szablonu w?a?nie ujrza?a ?wiat?o dzienne. Mo?na go ?ci?gn?? w pierwszym po?cie.

Na zako?czenie kilka rad dla pocz?tkuj?cych (jak równie? dla zaawansowanych) bo widz?, ?e sporo osób wci?? ma problemy:

- zawsze rozdzielaj 'mi?so' (ch?opów, gargulce, obroców, gobliny itp.) po 1 sztuce. Ich zadaniem jest blokowanie doj?cia do strzelców jak równie? zbieranie kotrataków. Sprite (up 1lvlu sylvana) dodatkowo pe?ni funcj? zadawania obra?e?. 1 Sprite to 2x12 od roju os. GoblinyTrappery znacznie wyd?u?aj? doj?cie do centaurów. Wyj?tkiem jest loch, któremu nie jest potrzebne rodzielanie na pojedyncze stacki. Niewidzialno?? i ulepszone furie robi? swoje,

- Graj?c nacj? magiczn? mo?na os?abi? stra?nika hit and runem. Doskona?ym przyk?adem jest loch. Wystarczy kilka stalkerów, u?y? niewidzialno?ci, wali? czarami, w ko?cówce uciec i wykupi? si? w tawernie. Jest to kosztowna zabawa (op?aca si? tylko 1 raz), która mo?e przynie?? spore korzy?ci (lepiej straci? 3k z?ota i wyj?? tydzie? wcze?niej, ?upi?c ?rodkow? stref? ni? siedzie? w zamku i nic nie robi?),

- Dirael przy 15 lvlu obi?a GB o 1,02. GB potworków nie mo?e by? ujemna wi?c rzucanie roju na istoty znajduj?ce si? daleko na pasku inicjatywy mija si? z celem,

- Ellaine otrzyma?a now? specjalizacj?. Bior?c logistyk? zwi?kszamy jej zasi?g. Jednocze?nie zwi?kszamy obszar, w którym specjalizacja nie dzia?a poniewa? z logistyk? dojdzie dalej ni? bez niej. ?atwo si? domy?li?, ?e podczas obrony w zamku jej specjalizacja nie przynosi ?adnych bonusów,

- W Wie?y Astrologa mo?na zmieni? tydzie? za 2000 sztuk z?ota. Zmiana tygodnia nast?puje nast?pnego dnia. Nie mo?na zmieni? tygodnia ostatniego dnia tygodnia. Co tydzie? dostajemy nowy zestaw tygodni, na które mo?emy wymieni? istniej?cy tydzie?. Je?eli przysz?y tydzie? jest dla ciebie niekorzystny (np. tydzie? kreatur, który pomaga twojemu przeciwnikowi), mo?na wcze?niej zmieni? tydzie? tym samym zmieniaj?c bieg nast?pnych tygodni.

W/w rady s? g?ównie dla pocz?tkuj?cych. Ka?dy zaawansowany gracz ma swoj? strategi? dlatego czasem nie trzeba rodziela? wojska na pojedyncze stacki, czy wystawiania ca?ego wojska. Pocz?tkuj?cym jednak radz? wzi?cie pod uwag? moich wskazówek.
 
 
 
Qlczas ubi.com: Qlczas

Wiek: 31
Dołączył: 10 Lut 2011
Posty: 137
Skąd: Krakówek
Wysłany: 2011-02-19, 20:34   

rady bardzo zacne, na pewno si? przydadz?.

Chocia? takie podstawy jak rozdzielanie jednostek po 1 do obrony to znam i stosuje :)

najbardziej do serca mi podesz?o chyba robienie hit & run'a. O tym nie pomy?la?em, ?eby te 3k po?wi?ci? a móc ?atwiej wyj?? ze strefy ?rodkowej.

Szczerze, najwi?cej gram akademi? i dla niej nadal jako? nie mam pomys?u na gr?...

- przysta?: ?ucznicy radz? sobie z wi?kszo?ci?, a na strzelaj?cych mamy do obrony krzy?owców, wi?c tu mo?na sobie da? rad?

- inferno: mamy bram?, ulepszone psy s? nieblokowalne, impy ukradn? man?, rogaty doskoczy. jest równie? czym walczy?.

- loch: jak wy?ej, kombinowanie z niewidzialno?ci? i wied?mami

- sylvan: dobry shooter + sprite'y równie? mo?na ?adnie kombinowa?

- forteca: hm.. tu te? ma?o pomys?ów. Harpunnik jest s?aby na odleg?o??, mi?ki padaj? jak muchy... stra?nik jest zbyt wolny... jakie? pomys?y?? do czasu wykupienia kap?anów jest bardzo kiepsko jak dla mnie

- twierdza: centaury + traperzy stawiaj?cy pu?apki, + 3 lvl zbieraj?cy obra?enia, da si? pojecha? my?l? spokojnie

- nekro: jak nekro, mozna kombinowac :) mamy shooterow lub obrone przed strzalami no i nekromancja tez duzo daje i straty niwelujemy rezurekjc? czy wieczn? niewol?

- akademia: no wlasnie... gremliny ok, ale jak masz strzelajacych na kopalniach wegla/kamienia to gremliny beda powoli umierac, potem nie masz czym zdobyc surowców na kupienie magów...
 
 
 
SeRaFiNeK


ubi.com: SeRaFiNeK94

Dołączył: 11 Cze 2010
Posty: 61
Wysłany: 2011-02-20, 15:13   

Z szablonem, albo co? jest nie tak, albo co? ze mn? i Bandarem jest nie tak. Gramy kismet i musia?em ko?czy? na jaki? czas, no i teraz próbowali?my wczyta? i nie da?o rady co chwila b??d 0.2.0 dodam, ?e mamy tylko kismet i wygenerowan? map? przez szablon. Niestety to nie pierwszy raz, ju? wcze?niej mieli?my taki b??d i nie wiemy co robi?.
 
 
 
Maniek 
Dołączył: 02 Lis 2009
Posty: 213
Wysłany: 2011-02-20, 19:40   

- sprawd?cie, czy macie tak? sam? wersj? szablonu,

- by? mo?e mapa zosta?a wygenerowana na starej wersji szablonu a wczytujece na nowej wersji,

- Albolabris kiedy? wspomina? o jakim? modzie, który teoretycznie nie powoduje 0.2.0 jednak jak si? w praktyce okaza?o sprawia problemy przy wczytywaniu.
 
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group | Template ligaheroes created by moonman