Poprzedni temat «» Następny temat
Arena - Poprawki i Zmiany
Autor Wiadomość
Banshee ubi.com: Banshee_PL

Dołączył: 20 Mar 2008
Posty: 347
Skąd: Niepolomice
Wysłany: 2011-05-17, 22:35   

Wyglada, ze mialem buga...przy zaawansowanej logistyce nie dostalem bonusowego arta do 4 dnia. Gralem Sylvanem (o ile sie nie myle Girleanem). Btw trzeba sciagnac wszystkie arty z heraka?

Btw. swietne poprawki :mrgreen:
 
 
 
albolabris ubi.com: albolabris

Wiek: 33
Dołączył: 19 Mar 2008
Posty: 1332
Wysłany: 2011-05-18, 01:09   

Pami?tasz konkretnego boha?

S?dz?, ?e to jaka? jednorazowa zwieszka bo w??czy?em przed chwil? ka?dy zamek po kolei wybieraj?c podstawk?, awans i eksperta logi. Funkcja dzia?a bez zarzutu. Trzeciego dnia w momencie klikni?cia na bohatera od razu u góry pojawia si? info jaki art otrzymali?my. Nie s?dz? aby jakikolwiek wp?yw mia? te? ten startowy art. Zwyk?e losowanie. Je?li trafi si? dubler na miejsce pocz?tkowego artu to zapewne wrzuci go do ekwipunku zamiast ubrac na boha.
 
 
 
Banshee ubi.com: Banshee_PL

Dołączył: 20 Mar 2008
Posty: 347
Skąd: Niepolomice
Wysłany: 2011-05-18, 19:47   

Herak jak pisalem prawdopodobnie Girleanem i zaawansowana logistyka. Przy najblizszej okazji zrobie taki sam build. Mozliwe, ze to jednorazowy wybryk :)

Mam mala uwage - 3 dzien wydaje sie bez sensu dla artow z logistyki. Musze prosic przeciwnika, zeby mnie nie atakowal.....a wtedy od razu bedzie wiedzial, ze mam logistyke i moze inaczej zrobic ustawienie. Wiec 2 dzien wydaje sie lepszy.

Poza tym nie wiem co zle robie ale kolejnym herakiem nie dostalem zadnego artu za podstawowa logistyke, Loch - Sorgal. Oczywiscie mam nowa arene :)
Ostatnio zmieniony przez Banshee 2011-05-18, 20:49, w całości zmieniany 1 raz  
 
 
 
Mantykor ubi.com: Dav7id

Wiek: 23
Dołączył: 29 Paź 2008
Posty: 591
Wysłany: 2011-05-18, 20:49   

Je?li grasz zgodnie z zasadami to 3 dzie? zaczyna si? po przej?ciu przez portal (1 dzie? - puszczenie tury - 2 dzie? polana - 3 dzie? reszta - 4 dzie? walka) o ile si? nie myl?.
____________________
H5N1? Heroes 5 Number 1!
 
 
 
Banshee ubi.com: Banshee_PL

Dołączył: 20 Mar 2008
Posty: 347
Skąd: Niepolomice
Wysłany: 2011-05-19, 20:08   

OK. Dziala. Sprawdzalem nie w tych dniach co trzeba :) czyli od 4 w gore, majac juz art na sobie...zem sie popisal hehe
 
 
 
albolabris ubi.com: albolabris

Wiek: 33
Dołączył: 19 Mar 2008
Posty: 1332
Wysłany: 2011-05-21, 15:05   

Tak jak my?la?em, nie trzeba by?o d?ugo czekac a? Maniek roz?o?y na ?opatki motyw z o?tarzem ofiarnym :mrgreen: Wprowadzona z dniem dzisiejszym wersja Areny jest wersj? kompletn?, z wszystkimi mo?liwymi i planowanymi modyfikacjami oraz usprawnieniami. To raczej maksimum co mo?na wycisn?c z tej pere?ki wi?c powinna to byc ju? ostatnia aktualka ( tak wiem, tekst ten leci od pó?tora roku no ale có?... :mrgreen: )

Przejd?my do sedna czyli do modyfikacji w najnowszej wersji:

a) kapliczki z czarami

Zamiast 9 kapliczek jest tylko jedna pe?ni?ca dok?adnie t? sam? funkcj?. Barbarzy?ca otrzymuje na raz 8k do?wiadczenia czyli po?ow? z tego co dosta?by normalnie ( jest to zwi?zane z o?atarzem ofiarnym o czym dalej ). Pozostali po staremu otrzymuj? zakl?cia, które s? dopisywane bezpo?rednio do ksi??ki. Nie ma ju? jednak informacji jakie czary otrzymali?my. Aby to sprawdzic trzeba wej?c w ksi?g? i samemu obczaic. Malutka niedogodno?c ale i du?o szybsze pozyskiwanie.

b) bonus za log?

System dzia?ania zosta? nieco zmieniony. Nie trzeba ju? si? martwic o dzie? tygodnia. Funkcja dodaj?ca bonus za logistyk? uruchamian? jest w momencie podnoszenia kupki z?ota pod zamkiem. Pierwsza próba wzi?cia pieni?dzy odpala funkcj?, która w zale?no?ci od posiadanego poziomu zaawansowania dodaje nam artefakty lub nie. Dopiero druga próba wzi?cia pieni?dzy przeleje fundusze na konto. Nie ma zatem mo?liwo?ci na jak?? machlojk? ;-)

c) o?tarz ofiarny

Czyli rzecz, o której jeszcze rok temu marzyli?my. Nie by?o to proste a wi?c i dzia?anie jest ciutk? nowatorskie. O?tarz ofiarny to ostatni etap przed wej?ciem na aren?. Do strefy z o?tarzem trafiamy zatem po opuszczeniu podziemi. Dalsze postepowanie jest nastepuj?ce:

1. Zanim zdecydujemy si? po?wi?cic arty warto sprawdzic czy dane przedmioty wystarcz? aby nabic poziom do?wiadczenia. Aby u?atwic Wam ?ycie zrobiona zosta?a ma?a ?ci?gawka, któr? uruchamiamy klikaj?c w ikonk? Informacji o Scenariuszu. Poni?ej screen:


S? to gotowe i poprzeliczane warto?ci jakie otrzymacie po wizycie w o?tarzu.

2. Artefakty, które chcemy po?wi?cic na o?tarzu ofiarnym nale?y przekazac w r?ce dodatkowego bohatera, którym jest Laszlo.

3. Odwiedzamy o?tarz dowolnym z dwójki bohaterów. Nast?puje automatycznie przekazanie ca?ej puli do?wiadczenia za artefakty na naszego g?ównego boha.

Je?li posiadamy dwa identyczne przedmioty trzeba t? operacj? przeprowadzic dwukrotnie. Czyli np. dajemy koniczynke Laszlo, ten odwiedza o?tarz, przekazujemy druga koniczynk? a Laszlo po raz drugi odwiedza o?tarz.

Uwaga :!: W zwi?zku z pojawieniem si? dodatkowego bohatera, startowy bonus czyli ten pierwszy losowy s?aby artefakt mo?e byc przyznany równie? i Laszlo. Je?li g?ówny nie posiada artefaktu na starcie to znaczy, ?e ma go Laszlo. Mo?na go pó?niej swobodnie przekazac g?ównemu tak?e nie ma problemu.


No i najwa?niejsza rzecz czyli progi do?wiadczenia. Do?wiadczenie ze sfinksa zosta?o zwi?kszone do warto?ci 42 533, które przyjmiemy jako próg dla 16 poziomu. Bior?c pod uwag? kolejne levele otrzymujemy nast?puj?ce przedzia?y:

lvl 16 :arrow: lvl 17 - 5746
lvl 17 :arrow: lvl 18 - 9254
lvl 18 :arrow: lvl 19 - 11104

lvl 16 :arrow: lvl 18 - 15000
lvl 16 :arrow: lvl 19 - 26104

Ilo?c expa z wszystkich artefaktów jest podzielna przez 50 zatem i my mo?emy zaokr?glic te warto?ci do:

lvl 16 :arrow: lvl 17 - 5750
lvl 17 :arrow: lvl 18 - 9300
lvl 18 :arrow: lvl 19 - 11150

lvl 16 :arrow: lvl 18 - 15000
lvl 16 :arrow: lvl 19 - 26150

Przypadek szczególny: je?li suma do?wiadczenia z dwóch artefaktów daje nam 9250 i nie chcemy po?wi?cac ju? kolejnego to musimy zdobyc te 4 punkciki. Mo?na je pozyskac wtedy z neutrali przeznaczonych dla Necro lub Sylvanu. Podobnie rzecz ma si? z ko?ców? 104 ale w?tpi? czy kto? da rad? nabic a? 3 poziomy do?wiadczenia.

Uwaga :!: Wszystkie neutrale ustawione na mapie daj? ??cznie 148 punktów do?wiadczenia ( wliczony Aquamancer i Kirin w tym ). Jest to jednak za ma?o aby miec wi?kszy wp?yw na nabicie poziomu bo arty ró?ni? si? od siebie zazwyczaj o conajmniej 250. Mo?e si? to przydac tylko w wymienionych wy?ej przypadkack szczególnych. Prosz? zatem nie bic po kolei za ka?dym razem tych wszystkich neutrali bo raczej niewiele to pomo?e.

Warto zauwa?yc, ?e Barbarzy?ca odwiedzaj?cy kapliczki zgarnia 8000 do?wiadczenia i nabija tak jak to by?o do tej pory 17 poziom. Aby wbic kolejny 18 level potrzebuje jedynie jeszcze 7000. Barb ma zatem nieco ?atwiej je?li zdecyduje si? wzi?c kapliczki a nie artefakt z grobu.

Ostatni uwaga dotyczy przypadku gdy pozyskamy Mroczne Objawienie. Bohaterowie, którzy wezm? te umiejk? ko?cz? z licznikiem do?wiadczenia na pioziomie 51 395. Aby uzyskac kolejny 18 poziom potrzebuj? zatem 6150 ( 6138 dok?adnie ) punktów do?wiadczenia.


Wiem, ?e mo?e si? to wydawac nieco skomplikowane ale wcale nie jest. Musia?em jednak dok?adnie wypisac te wszystkie warto?ci aby co bardziej dok?adni mieli mo?liwo?c pe?nego wykorzystania potencja?u O?tarza. Dla tych, którzy nie chc? sie a? tak wdawac w szczegó?y wystarczy zapami?tac tyle:

a) do nabicia 17 poziomu potrzeba 5750 expa
b) aby przej?c z 17 na 18 trzeba kolejne 9300
c) aby z 16 wskoczyc od razu na 18 trzeba wymienic arty za ??czn? sum? 15000

Barb odwiedzaj?cy kapliczki potrzebuje jedynie 7000 aby wbic 18 poziom.
Ostatnio zmieniony przez albolabris 2011-05-24, 16:08, w całości zmieniany 1 raz  
 
 
 
Maniek 
Dołączył: 02 Lis 2009
Posty: 213
Wysłany: 2011-05-21, 15:50   

Znalaz?em i od razu naprawi?em pewien b??d. Do czasu powrotu naszego administratora uprasza si? o pobranie poni?szej wersji. Jak przyjdzie administrator to mam nadziej?, ?e zrobi porz?dek z naszymi dwoma postami.
____________________
Gość, uwa?aj!
Ostatnio zmieniony przez albolabris 2011-05-24, 16:08, w całości zmieniany 1 raz  
 
 
 
Dagon ubi.com: D4gon

Wiek: 30
Dołączył: 21 Mar 2008
Posty: 238
Wysłany: 2011-05-21, 16:43   

Czyli:
Barb + Mroczne objawienie + Laska sar-Issusa + kapliczka = 19lvl

Fajnie :] GJ!
____________________
http://heroes.net.pl/ - Najlepsza polska strona o serii HoMM.
 
 
 
Mantykor ubi.com: Dav7id

Wiek: 23
Dołączył: 29 Paź 2008
Posty: 591
Wysłany: 2011-05-21, 21:42   

Super ?e uda?o si? to wprowadzi?.

A nie mo?na na przyk?ad da? 4expa wi?cej od sfinxa ?eby nie by?o tych "wyj?tkowych przypadków"? Albo zmieni? progi leveli o ile si? da ?eby to upro?ci?.

Ewentualnie mo?na jeszcze zmodyfikowa? opisy artefaktów ?eby by?o napisane ile kosztuj? expa ;] (mo?liwo?? sumowania w ekranie gry)
____________________
H5N1? Heroes 5 Number 1!
 
 
 
Banshee ubi.com: Banshee_PL

Dołączył: 20 Mar 2008
Posty: 347
Skąd: Niepolomice
Wysłany: 2011-05-21, 22:17   

Maniek blad rteci poprawiles od razu czy jakis inny ?
 
 
 
Maniek 
Dołączył: 02 Lis 2009
Posty: 213
Wysłany: 2011-05-22, 22:44   

To nie by? b??d rt?ci, tylko b??d surowców, ka?demu przydziela?o klejnoty. Teraz wszystko jest wporz?dku.

Mantykor napisał/a:
mo?na jeszcze zmodyfikowa? opisy artefaktów ?eby by?o napisane ile kosztuj? expa

Nie ma takiej potrzeby. W grze jest ?ci?gawka, a tym co znaj? ceny artefaktów wystarczy zapami?ta?, ?e ilo?? expa = cena / 2.
____________________
Gość, uwa?aj!
 
 
 
Mantykor ubi.com: Dav7id

Wiek: 23
Dołączył: 29 Paź 2008
Posty: 591
Wysłany: 2011-05-23, 13:57   

No je?li to jest problem to spoko ;]
____________________
H5N1? Heroes 5 Number 1!
 
 
 
Michi69 ubi.com: Michi_69

Wiek: 29
Dołączył: 02 Lut 2009
Posty: 550
Wysłany: 2011-05-23, 14:44   

Chcieli?my zagra? z Metatronem arenki do fina?ów z nowej mapki.. niestety napotkali?my si? ponownie na problem z zasobami - obaj dostali?my kryszta?, z tym ?e Met gra? sylvanem a ja przystani?.. Dodam ?e ?ci?gn?li?my wersj? z ostatniego postu Ma?ka
 
 
 
albolabris ubi.com: albolabris

Wiek: 33
Dołączył: 19 Mar 2008
Posty: 1332
Wysłany: 2011-05-24, 16:07   

Sorki. Nie by?o mnie 2 dni. Sprawdzi?em poprawion? wersj?, któr? da? Maniek. Dzia?a wszystko jak nale?y. Jeden z Was musia? miec co? nie teges lub przypadkowy bug.


Arena do pobrania
 
 
 
Dagon ubi.com: D4gon

Wiek: 30
Dołączył: 21 Mar 2008
Posty: 238
Wysłany: 2011-08-03, 12:01   

Jako, ?e zaktualizowa?em Manual do Arenki na potrzeby konwentowego turnieju uzna?em, ?e warto go tutaj wrzuci?.

Cytat:
I. Strefa rozwoju
1. Gr? rozpoczynamy od wizyty w chatce maga aby ods?oni? ?cie?ki artefaktów oraz pozna? przeciwnika. Poniewa? „ok maga” jest dosy? du?o i ods?anianie chwil? trwa warto klikn?? ESCAPE zaraz po wej?ciu do chatki - od razu ods?oni? si? wszystkie interesuj?ce nas strefy. Artefakty znajduj? si? w podziemiu mapy przygód.

2. Puszczamy tur? w celach autozapisu i wygenerowania 500 sztuk z?ota.

3. Sprawdzamy dost?pne w zamku czary, artefakty w ?cie?kach oraz mie?cie je?li gramy Akademi? b?d? Lochem, bohatera przeciwnika. Na tej podstawie obmy?lamy jaki? wst?pny plan na walk? maj?c na uwadze g?ównie przeciwko komu gramy.
Uwaga: zdarza si?, ?e losowy artefakt pocz?tkowy mo?e posiada? Laszlo wi?c warto sprawdzi? tego drugiego bohatera.

4. Odwiedzamy chatk? wied?my i zaczynamy rozwój naszego bohatera, który przebiega w kilku etapach w zale?no?ci od bohatera i naszego planu:

- je?li nasz bohater ma jakie? zdolno?ci na pierwszym poziomie, których na pewno nie chcemy, od razu odwiedzamy mentora aby pozby? si? niechcianych talentów lub zdolno?ci, zap?acimy tylko 500 a nie 2000 sztuk z?ota (poniewa? pierwsza tura jest puszczana celowo pod autozapis ka?dy ma do dyspozycji 9500 na dokonywanie zmian w mentorze; na 1 poziomie bohatera kosztuj? one 500, do 16lvl w??cznie 2000 oraz 2500 na 17lvl - osi?galnym tylko dla Warlocka, Nekromanty, Barbarzy?cy i Lorda Demonów dzi?ki Mrocznemu Objawieniu o czym za chwil?)

- je?eli gramy barbarzy?c? i uznajemy, ?e przyda nam si? rozbicie mroku odwiedzamy dwukrotnie(!) budynek z misj?: najpierw aby zaakceptowa? zadanie a nast?pnie je wype?ni?; zap?acimy 2000 wi?c mamy jedn? zmian? mniej w mentorze; dozwolone jest odwiedzanie misji innymi rasami, mo?na w ten sposób pozyska? jeszcze jeden dodatkowy talent lub zdolno?? wymieniaj?c roztrzaskanie na co? innego; zabronione jest jednak posiadanie roztrzasku mroku w bitwie przez kogokolwiek prócz Orków! Mo?na równie? wymieni? u mentora roztrzask mroku jeszcze przed wizyt?(1lvl) u sfinksa dzi?ki czemu uzyskamy jeden dodatkowy talent za 2500 zamiast 4000 na 16 poziomie.

- odwiedzamy sfinksa w celu rozwini?cia bohatera do 16 poziomu (Warlock, Nekromanta, Barbarzy?ca oraz Lord Demonów mog? osi?gn?? poziom 17 dzi?ki zdolno?ci Mroczne Objawienie z talentu O?wiecenie; Mroczne Objawienie nale?y nast?pnie wymieni? w mentorze na inn? zdolno??; je?li skorzystamy z Mrocznego Objawienia i bohater b?dzie na 17 poziomie zmienia si? koszt wymian w mentorze z 2000 na 2500 za ka?d? st?d przy zdecydowaniu si? na ten krok dokonamy jedn? zmian? mniej ni? zwykle)

- poprawiamy i udoskonalamy naszego bohatera poprzez wizyt? w mentorze, ka?dy ma do dyspozycji 4 zmiany, które zaleca si? przeprowadza? pojedynczo; zamkami takimi jak loch, akademia oraz przysta? czasem warto zaoszcz?dzi? pieni?dze poniewa? mog? si? one przyda? do zakupu artefaktów u sprzedawców b?d? do treningu jednostek; w przypadku wzi?cia Mrocznego Objawienia (Warlock, Nekromanta, Lord Demonów ) do dyspozycji b?d? tylko 3 zmiany chyba, ?e pozyskamy umiej?tno?? Nagroda Czarodzieja z talentu O?wiecenie (+2 do mocy czarów i jednorazowy bonus w postaci 1000 sztuk z?ota) wtedy zamiast 9000 mamy okr?g?e 10000 i dokonamy 4 zmian za 2500 na 17 poziomie - mo?liwe jest to jednak tylko tymi bohaterami, którzy na samym pocz?tku nie wymienili ?adnego talentu i zdolno?ci za 500 sztuk z?ota.

5. Kolejnym krokiem jest przej?cie przez monolit pod nasz zamek po czym puszczamy tur?(!) w celu zapisania rozwojów;


II. Strefa zamkowa
1. Zabieramy pieni?dze oraz ulepszamy wojsko w zamku wed?ug w?asnego ?yczenia i potrzeb. Nie zapomnijcie wykupi? zamkowej populacji! Nie zawsze trzeba bra? ca?e wojsko - czasem zestaw umiej?tno?ci pozwala na nieco inne strategie. Warto pami?ta? o maszynach wojennych. Loch, Akademia oraz Przysta? mog? zrezygnowa? z cz??ci armii jak równie? z maszyn na rzecz artefaktów ze sklepów b?d? treningu.

2a. Je?li gramy Sylvan przechodzimy przez dwustronny portal. Dzi?ki temu po stoczeniu walki z wybran? grup? mo?na w zamku wybra? ulubionego wroga. Nie zapomnijcie dokona? wyboru w zamku!

2b. Je?li gramy Nekropoli? atakujemy stoj?ce obok zamku jednostki(demon i rycerz na smoku) w celu uzyskania kilku dodatkowych oddzia?ów za pomoc? Nekromancji. Walk? z demonem najlepiej stoczy? maj?c w oddziale ulepszone duchy, wampiry, smoki. Natomiast z rycerzem na smoku dodajemy do tego jeszcze ulepszone upiory i liche.

2c. Graj?c Akademi? i Przystani? nie zapomnijcie wykorzysta? ich talent rasowy. Akademia nie ma ?adnych ogranicze? natomiast Przysta? mo?e mie? maksymalnie 20 ulepszonych kawalerzystów po treningu.

2d. Loch, Akademia maj? mo?liwo?? kupna artefaktu w zamku. Czasem warto zaoszcz?dzi? troch? z?ota na zb?dnym ulepszeniu jednostki.


III. Strefa podziemna
1. Schodzimy do podziemia i przed nami pojawia si? ?cie?ka podzielona na 3 etapy.
- 1 etap - artefakty - wybieramy jedn? z trzech ?cie?ek.
- 2 etap - podbicie statystyk magicznych b?d? si?owych
- 3 etap - wybór mi?dzy dodatkowym artefaktem (po spl?drowaniu grobowca konieczna jest walka z Aquamancerem aby zneutralizowac -3 punkty morale) b?d? tez kapliczk? z dodatkowymi losowymi zakl?ciami(2x zakl?cie 3poziomu, 3x zakl?cie 2poziomu, 4x zakl?cie 1poziomu).
Uwaga: Barbarzy?ca zamiast zakl?? otrzymuje do?wiadczenie w liczbie 8000 punktów. Pozwoli mu to awansowa? na 17 poziom lub nawet na 18 je?eli podczas rozwoju cho? przez chwil? posiada? zdolno?? mrocznego objawienia. Na kole rozwoju Barbarzy?cy w talencie O?wiecenie znajduje si? umiej?tno?? Kulturystyka, która otwiera mo?liwo?? pojawienia si? pó?niej Mrocznego Objawienia. Poniewa? jednak Kulturystyka dzia?a tylko na najbli?sz? walk? i bitwa z Aquamancerem w przypadku pój?cia po artefakt anulowa?a by bonus z tej zdolno?ci (jest to swoj? drog? bardzo dobra zdolno?? dla Orków bo dodaje +10% hp), jeste?my niejako zmuszeni pój?? wtedy do kapliczek po do?wiadczenie.


IV. Strefa o?tarzu do?wiadczenia
1. Jest to nowo?? na arenie. Spotykamy tam bohatera Laszlo. Je?li nasz g?ówny bohater posiada niepotrzebne artefakty mo?na je wymieni? na do?wiadczenie. Aby to zrobi? nale?y przekaza? wybrane arty Laszlo i odwiedzi? nim o?tarz. Nale?y to zrobi? z uwag? bo po odwiedzeniu artefakty zostaj? po?wi?cone automatycznie i ca?e do?wiadczenie sp?ywa na g?ównego bohatera. Tym sposobem bohater mo?e osi?gn?? nawet 19 poziom.
Je?li posiadamy dwa identyczne przedmioty trzeba t? operacj? przeprowadzi? dwukrotnie.
Zanim zdecydujemy si? po?wi?ci? artefakty warto sprawdzi? czy dane przedmioty wystarcz? aby nabi? poziom do?wiadczenia. Aby u?atwi? Wam ?ycie zrobiona zosta?a ma?a ?ci?gawka, któr? uruchamiamy klikaj?c w ikonk? Informacji o Scenariuszu. W zak?adce Ilo?? expa za artefakty s? podane gotowe i przeliczone warto?ci jakie otrzymacie po wizycie w o?tarzu. Screen.

Tak wi?c:
a) do nabicia 17 poziomu potrzeba 5750 punktów do?wiadczenia
b) aby przej?? z 17 na 18 trzeba kolejne 9300 punktów
c) aby z 16 wskoczy? od razu na 18 trzeba wymieni? arty za ??czn? sum? 15000 punktów

Barbarzy?ca odwiedzaj?cy kapliczki potrzebuje jedynie 7000 aby wbi? 18 poziom.
Bohaterowie z Mrocznym objawieniem ko?cz? z licznikiem do?wiadczenia na poziomie 51 395. Aby uzyska? kolejny 18 poziom potrzebuj? zatem 6150 punktów do?wiadczenia.


V. Arena

1. Wej?cie na Aren? przy pomini?ciu walki z Kirinem; pozwalamy tej jednostce uciec w szczególno?ci je?li gramy Barbarzy?c? ze zdolno?ci? Kulturystyka.

2. Wizyta w studni oraz obserwatorium, które odkrywa ca?y obszar dost?pnych aren. Przed wizyt? w studni warto ubra? wszystkie mo?liwe artefakty od wiedzy tak aby nabi? jak najwi?cej punktów mana, a nast?pnie zamieni? je je?li posiadamy zamienniki na ten sam slot w ekwipunku bohatera.

3. Wybieramy dost?pny z po?ród wielu teren do walki przy czym nie mo?e by? to teren macierzysty ras bior?cych udzia? w starciu - ten kto pierwszy pojawi si? na Arenie zwykle wybiera teren i czeka na atak przeciwnika. Nie ma znaczenia kto kogo atakuje poniewa? naje?d?ca nie ma ?adnego bonusu do inicjatywy. Przed atakiem nale?y ponownie zapisa? gr? (puszczamy tur?) oraz zapozna? si? z wyborem jednostek przeciwnika.

4. Atakujemy! Tryb taktyczny jest niezmiernie wa?ny. Czasem od w?a?ciwego ustawienia jednostek w stosunku do pola bitwy i przewidywa? jak to zrobi przeciwnik mo?e zale?e? wygrana.

5. Walczymy i staramy si? za wszelk? cen? odnie?? zwyci?stwo. Powodzenia:)


Dodatkowe Info:
Logistyka - jako ?e jest to talent nieprzydatny na arenie, ale prowadzi do wielu ciekawych zdolno?ci jego w?a?ciwo?ci zosta?y zmienione. I tak posiadaj?c Logistyk? na poziomie:
- podstawowym dostajemy losowo 1 s?aby artefakt
- zaawansowanym dostajemy losowo 1 lepszy artefakt
- eksperckim dostajemy losowo 1 lepszy i 1 s?abszy artefakt
Funkcja dodaj?ca bonus za logistyk? uruchamian? jest w momencie podnoszenia kupki z?ota pod zamkiem. Pierwsza próba wzi?cia pieni?dzy odpala funkcj?, która w zale?no?ci od posiadanego poziomu zaawansowania dodaje nam artefakty lub nie. Dopiero druga próba wzi?cia pieni?dzy przeleje fundusze na konto.


My?l?, ?e warto by równie? wrzuci? jakie? info o najnowszych modyfikacjach. Nie wiem czy te które s? obecnie w manualu s? aktualne?
____________________
http://heroes.net.pl/ - Najlepsza polska strona o serii HoMM.
 
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group | Template ligaheroes created by moonman