Poprzedni temat «» Następny temat
Zamknięty przez: albolabris
2013-06-27, 16:05
Regulamin Turnieju
Autor Wiadomość
albolabris ubi.com: albolabris

Wiek: 33
Dołączył: 19 Mar 2008
Posty: 1332
Wysłany: 2013-06-27, 16:05   Regulamin Turnieju

1. Turniej rozgrywany jest na wersji 3.1 - Dzikie Hordy

2. Gry rozgrywane s? poprzez program Hamachi b?d? Gameranger.

Hamachi
Gameranger


3. Turniej sk?ada si? z 4 rund. Ka?da runda wygl?da nastepuj?co:

a) gracze rozpoczynaj? starcie od rozegrania ARENY na zasadach ligowych ( do dwóch wygranych, po jednym restarcie ka?dy) na zmian? wybieraj?c teren do bitwy - zwyci?stwo w tym trybie punktowane jest za 0.5 pkt

b) - przegrany z ARENY wybiera rozmiar ( tylko S, M lub L ) oraz rodzaj szablonu RMG spo?ród 12 mo?liwych (nazwa szablonu - nazwa skrótowa u?ywana na schemacie )

- S1-2P2Z7V2 - RMG1
- S1-2P2-8Z8K2S - RMG2
- S1-2P2-4Z4K1S - RMG3
- SO-1P2Z2ZK3T - RMG4
- SO-1P2Z2ZK3.2T - RMG5
- S3-5P4Z12B4 - RMG6
- S2-3P2Z7N2 - RMG7
- S3-6P2-4Z9B3 - RMG8
- S1-3P2-4Z5V - RMG9
- S0-1P2Z2K3.1T - RMG10
- Kismet - RMG11
- Equilibrium - RMG12

- wygrany z ARENY podaje par? zamków, która we?mie udzia? w grze (musi byc to para dost?pna dla obu graczy )
- nast?pnie przegrany jako pierwszy wybiera jeden z podanych dwóch zamków
- wygrany gra zamkiem, który zosta?
- wygrany gra zawsze jako czerwony
- mapy s? generowane bezpo?rednio przed gr? przez jednego z zawodników przy czym to przeciwnik podaje nazw? mapy tworz?cemu (generuj?cemu); tworz?cy ma za zadanie wygenerowac map? wed?ug ustawie?:

Rozmiar: S, M lub L ( wybrany przez przegranego )
Podziemia: Nie
Si?a Potworów: Du?a
Woda: Brak
Liczba Graczy: 2
Szablon: RMG1-RMG12 ( wybrany przez przegranego )
Ukryj minimap?: Tak
Losowe miasta: Nie
Zasoby/Do?wiadczenie: 1/1
?za Ashy: Nie
Gracz 1 i 2: Wybieramy zamki, które b?d? gra?. Jest to bardzo wa?ne aby zachowa? balans. Zamek musi si? znajdowa? na rodzimym terenie. Wyj?tkiem jest Loch, który startuje na trawie jednak przy tworzeniu mapy wybieramy Loch.

- zwyci?stwo w tym trybie warte jest 1 pkt
- przegranemu przys?uguj? 2 jednorazowe restarty:

I. Restart mapy i rozpocz?cie gry ca?kiem od nowa w przypadku stwierdzenia niekorzystnej dla siebie konfiguracji ( zbyt silni stra?nicy na przej?ciach, zbyt mocne neutrale na kopalniach, niekorzystnie i ubogo wygenerowana przez generator strefa co niestety czasami si? zdarza )

:arrow: decyzja podejmowana jest do 2 dnia gry w??cznie; puszczenie drugiej tury i przeskok na dzie? 3 oznacza akceptacj? warunków a sama gra musi byc rozegrana do uzyskania rezultatu

:arrow: w przypadku podj?cia decyzji o restarcie nale?y ponownie wygenerowac map? z dok?adnie tymi samymi ustawieniami; przeciwnik podaje tworz?cemu now? nazw? dla kolejnej mapy

II. Restart tury w przypadku potkni?cia si? w walce z oddzia?em neutralnym ( neutral, stra?nik, bank )

:arrow: decyzja podejmowana jest w trakcie bitwy przed jej uko?czeniem gdy wiadomo, ?e rezultat starcia b?dzie niekorzystny; nale?y wtedy poinformowac swojego przeciwnika poprzez chat lub inny komunikator o ch?ci wczytania tury; dogranie bitwy do ko?ca skutkuj?ce znikni?ciem oddzia?u neutralnego z mapy przygód oznacza akceptacj? wyników rozegranego przed chwil? starcia i nie przys?uguje ju? prawo do restartu

:arrow: w przypadku podj?cia decyzji o restarcie nale?y wczytac gr? korzystaj?c z ostatnio utworzonego autozapisu


Restart techniczny ma miejsce tylko i wy??cznie w przypadku zerwania równoczesnych tur na samym pocz?tku gry lub b??du mapy ( przyk?adowo brak przej?cia do innej strefy, zablokowana kopalnia itp.). Nale?y wtedy ponownie wygenerowac now? map? z odpowiednimi ustawieniami i podaniem nowej nazwy tworz?cemu przez przeciwnika :!:


c) - przegrany z trybu RMG wybiera map? typu Fix spo?ród 12 mo?liwych:

Hero Le Fou
Art of War v1.3
MasterMind
The Giants
The Abysmal
Elemental Paradise
Heritage of Deleb
Besieged v1.65
Mirrow
Master of Disguise v1.8
One Way Ticket
Wczasy w Ashan

- wygrany z RMG podaje par? zamków ( dost?pna dla obu graczy )
- przegrany wybiera pierwszy
- wygrany gra tym co zostanie
- wygrany gra zawsze jako czerwony
- zwyci?stwo w tym trybie warte jest 1 pkt
- nie przys?uguj? ?adne restarty

5. Turniej rozgrywany jest systemem szwajcarskim w 4 rundach z nast?puj?cymi zasadami:

- w ka?dej rundzie gramy zestaw ARENA-RMG-Fix wed?ug zasad opisanych w punkcie 4
- na ka?d? rund? przypada maksymalnie 3 tygodnie bez mo?liwo?ci jakiegokolwiek przed?u?ania
- uczestnicy s? rozlosowywani w rundzie pierwszej przy pomocy generatora liczb losowych
- ka?da kolejna runda to parowanie osób z jednakow? liczb? punktów po rundzie poprzedniej wed?ug kolejno?ci raportów ( jak tylko b?d? 2 osoby z t? sam? liczb? pkt mog? one zaczynac kolejny etap turnieju tak aby nie musia?y czekac a? wszyscy dograj? )
- w przypadku problemów z dopasowaniem administrator dokona odpowiednich kroków
- bohaterowie zawsze losowi w ka?dym jednym trybie
- do wyboru premia startowa na mapach
- dwóch zawodników nie mo?e spotkac si? wi?cej ni? jeden raz
- na ka?dym rodzaju mapy typu RMG lub Fix mo?na zagrac tylko jeden raz ( je?li grali?my Equilibrium rozmiaru L to ju? nie mo?emy grac tego szablonu w rozmiarze M, to samo dotyczy szablonów z numeracjami RMG1-RMG10 )
- ka?d? ras? mo?na zagrac tak?e tylko jeden raz ( pocz?wszy od rundy 2, wygrany musi podawac par? dost?pn? na li?cie u obu graczy - nie mo?e skazac przegranego na gr? dan? nacj?; w 4 rundzie zawodnicy graj? tym co zostaje ; w przypadku jakiego? konfliktu ras zostan? podj?te odpowiednie kroki przez administatora)
- zawodnik, który nie rozegra rundy w terminie pimomo stara? o gr? przez jego rywala przegrywa poprzez walkower; przeciwnik otrzymuje od r?ki 2 punkty ( czyli obcinamy te 0.5, 2 pkt ti i tak jest du?o jak za darmo )

6. Gry rozgrywane s? wed?ug nast?puj?cych ustawie?:


7. Zabrania si? atakowania przez czerwonego gracza w pierwszym dniu nowego tygodnia gdzie u przeciwnika jest jeszcze stary tydzie?.

8. Ucieczka lub poddanie si? na mapach s? mo?liwe tylko i wy??cznie w turach bohatera. Zabrania si? uciekania w turach jednostek :!:

9. Zakl?cia: boska zemsta, s?owo ?wiat?a, klatwa piekie? oraz armageddon nie mog? byc rzucane 2 razy z rz?du oraz nie w pierwszej turze bohatera ( czyli mog? byc rzucane najcz??ciej w 2,4,6 itd...). Punkt dotyczy tylko walki fina?owej - FB :!:

10. Zamek Nekropolia nie mo?e w ogóle korzystac z czaru kl?twa piekie? podczas walki fina?owej (FB) :!:

11. Nie ma konieczno?ci rozegrania danej gry do ko?ca. Mo?na w dowolnym momencie poinformowa? przeciwnika o swojej pora?ce i zako?czy? gr?. Nie przys?uguje prawo do wczytywania gry po pope?nieniu jakiegokolwiek b??du z wyj?tkiem regu? opisanych w punkcie 3, podpunkt b) regulaminu. Gra mo?e by? wczytana tylko w przypadku utraty po??czenia b?d? niedoko?czenia gry. By unikn?? niejasno?ci, je?li kto? wie, ?e jego ??cze jest niepewne i mo?e si? zdarzy? utrata po??czenia, nale?y o tym poinformowa? swojego przeciwnika jeszcze przed rozpocz?ciem gry.

12. W przypadku utraty po??czenia podczas gry, nale?y wczyta? gr? korzystaj?c z Autozapisu. Je?li gra zosta?a zerwana podczas walki fina?owej, nale?y j? dok?adnie odtworzy?. Je?eli za? odtworzenie jest niemo?liwe, nale?y j? rozegra? ponownie, b?d? gdy przewaga jednego z graczy by?a oczywista - przedstawi? powtórk? prowadz?cemu w celu rozstrzygni?cia gry na jego korzy??. Decyzja zostanie podj?ta przez organizatora.

13. Gracze raportuj? wynik z gry w przeznaczonych do tego dzia?ach. Wynik powinien by? potwierdzony przez obu graczy, fina?owa walka lub walki zapisane, a powtórka przedstawiona na forum w dziale z wynikami, pod rygorem niewa?no?ci.

14. Gracze zobowi?zani s? do dokonania raportu z gry równie? na stronie Ligi.

15. Za uzyskane wyniki gracze otrzymuj? bonusowe punkty do ligowego rankingu, wg okre?lonej punktacji:


10pkt - 300p.
9.5pkt - 275p.
9pkt - 250p.
8.5pkt - 225p.
8pkt - 200p.
7.5pkt - 180p.
7pkt - 160p.
6.5pkt - 140p.
6pkt - 120p.
5.5pkt - 100p.
5pkt - 80p.
4.5pkt - 60p.
4pkt - 40p.

Uwagi ko?cowe:

:arrow: Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie. Gracze zobowi?zani s? do ?ledzenia zmian.
 
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group | Template ligaheroes created by moonman