Poprzedni temat «» Następny temat
Arena - Poprawki i Zmiany
Autor Wiadomość
albolabris ubi.com: albolabris

Wiek: 33
Dołączył: 19 Mar 2008
Posty: 1332
Wysłany: 2010-07-24, 16:53   Arena - Poprawki i Zmiany

Po do?? d?ugim okresie u?ytkowania, kilku tysi?cach gier oraz pod wp?ywem ostatnich uwag u?ytkowników nadszed? czas na dopieszczenie najcz??ciej rozgrywanej mapy w Lidze.

Cz??? zmian jest konieczna, niektóre s? na prób? a jeszcze inne jak np. modyfikacje jednostek maj? na celu jeszcze bardziej uatrakcyjni? rozgrywk? poprzez zwi?kszenie funkcjonalno?ci i przydatno?ci obu ulepsze? ( w przypadku oko?o 1/3 jednostek wybór jest praktycznie przes?dzony i zawsze ten sam - niestety nie wszystkie alternatywne ulepszenia zosta?y dobrze dopracowane przez twórców i w?a?nie to niedopracowanie postaramy si? nieco naprawi? ).

Wszelkie uwagi,opinie i w?tpliwo?ci odno?nie ni?ej zamieszczonych modyfikacji prosz? zg?asza? w tym temacie. Komentarze jak najbardziej mile widziane. Nowa wersja Areny zostanie udostepniona po uko?czeniu wszystkich prac.

Po pewnym okresie u?ytkowania i sprawdzenia si? w praktyce dokonanych przeróbek Manual do Areny zostanie stosownie zaktualizowany. Póki co informacj? o zmianach b?dzie zawiera? tylko ten topic. A oto i one:

a) bohaterowie

- Dirael powraca do ?ask; jej usuni?ci? by?o troch? zbyt pochopne - z tomikiem przywo?ania oraz kilkoma czarami w wie?y i kapliczkach mo?na ?adnie wykorzysta? t? magi?; specjalno?c w po??czeniu z deszczem strza? mo?e praktycznie wykluczy? z bitwy 3 z 4 mo?liwych do wyboru oddzia?ów wroga; nieznaczne wzmocnienie specjalno?ci

- Arantir - jego specjalno?c czyli wezwanie avatara zostanie odpowiednio zmodyfikowana i dostowana;

- Lethos oraz Havez dostaj? dodatkowo po jednym poziomie startowych talentów - wcze?niej Ci bohaterowie mieli o 1 level mniej w stosunku do wszystkich pozosta?ych

- Zehir - zmniejszona ilo?c przywo?anych ?ywio?aków ze specjalno?ci z racji podniesienia statów samych ?ywio?aków

- Deleb - wzmocniona moc kuli ognia z balisty do 140 dmg po rozwini?ciu

- Inga - 15% zamiast 20 na nauczenie si? runy przy ka?dym awansie

- Yrbeth - zamiana zupe?nie nieprzydatnej specjalno?ci na specjalno?c Alastora ( kradni?cie mana jednostkom czaruj?cym przy rzucaniu dezorientacji ) oraz startowy czar dezorientacja

- Sorgal - zamiana nieprzydatnej specjalno?ci na specjalno?c Meave i Alaric

- Grok - zamiana nieprzydatnej specjalno?c na specjalno?c Raven, zmiana startowego talentu ze znajdywania drogi na odkrywanie, zamiast teleportu startowy czar os?abienie

- Vinrael - zamiana nieprzydatnej specjalno?ci na specjalno?c Helmara

- Faiz - zwi?kszone obra?enia od czaru wra?liwo?c do 140 dmg

- Deirdre - zmniejszenie wspó?czynnika dla skowytu z 2 na 1.5 w zwi?zku ze wzmocnieniem samego skowytu ( efekt u?ycia skowytu to -3 morale/luck i 15% redukcji inicjatywy )

- Godric - zmniejszenie wspó?czynnika dla ?aski z 2 na 1.5 ( u?ycie dje 3 att/def/morale i 15% ini )

- Garuna i Qurog - zmniejszenie bonusu do ataku z 4 na 3 za ka?dy zabity oddzia?

b) zbanowane artefakty

- zwoje
- ró?d?ki

c) budynki

- usuni?te piekielne majaki daj?ce 10% wi?cej przywo?anych istot dla inferno
- dodana jedna dodatkowa kapliczka z czarem 2 poziomu
- dodana jedna chatka wied?my w strefie startowej

d) zbanowane Areny

- Hell's Kitchen
- Khan
- Forgotten Altar

e) dodane Areny

- Burning Land
- Hour of the Wolves
- Death is Road to Ave
- No, Not My Pumpkins
- Hall of Fame
- Ambush

f) runa wskrzeszenia powraca do u?ytku z modyfikacj? - zamiast 40% b?dzie przywracac do ?ycia 30% poleg?ych

g) zwi?kszenie z 50 do 400 liczby ch?opów w strefie dla Necro i Sylvanu; ma to u?atwi? pozyskiwanie szkieletorów bez konieczno?ci atakowania kilku neutralnych oddzia?ów

h) machiny wojenne

- namiot ma 5 "strza?ów" a nie tylko 3

i) umiej?tno?ci

- zdeprawowana ziemia - zwi?kszenie obra?e? do 6*poziom ( 96 dmg )
- odwrócenie uwagi - zwi?kszenie spadku inicjatywy z 15 do 30% po rzuceniu zakl?cia
- og?uszaj?cy cios - zwi?kszenie spadku GB (ATB) z 0.1 do 0.2
- wybuch many - zwi?kszenie obra?e? do 25*poziom ( 400 dmg )
- wygnanie - zwi?kszenie obra?e? do 20*poziom ( 350 dmg )
- t?um u bram - zwi?kszenie podstawy szansy na podwójny oddzia? z 10 do 20% ( ogó?em szansa na podwójn? ilo?? z bramy 20-45% przy 5 szcz??cia )
- skowyt banshee - kara -2 morale/luck oraz 10% inicjatywy zamiast -1 i 10%
- ?aska - +2 obrony/atak/morale oraz 10% bonusu do inicjatywy zamiast +1 i 10%
- mg?a - -20% inicjatywy oraz dmg dla strzelaj?cych zamiast -10% i -20%
- mistrz b?yskawic - redukcja GB o 0.5 zamiast 0.3
j) modyfikacje jednostek ( oznaczenie (R) przy danej statystyce oznacza, ?e warto?c jest identyczna (równa) jak dla jednostki alternatywnej; oznaczenie [...] podaje warto?c danego atrybutu po uwzgl?dnieniu bonusu; prosz? nie uczyc si? tego na pami?c tylko rzucic okiem, jedyne co warto zapami?tac to fakt, ?e te jednostki nie b?d? ju? bezu?yteczne a wr?cz przydatne w równym stopniu przy odpowiednich warunkach )

I. Necro
- Szkielet ?ucznik: +1 att (R), +4 def (R), +1 min dmg [2-2]
- Wampirzy Lord: +1 min/max dmg [8-12], +1 zasi?g (R)
- Ksi??? Wampirów: wspó?czynnik dla Torporu zmniejszony z 3 na 2
- Banshee: ?miertelne Zawodzenie zadaje 15 dmg zamiast 10 dmg za ka?d? Banshee

II. Loch
- Zabójca/Prze?ladowca: zwi?kszenie obra?e? od trucizny z 1 do 2 za ka?d? jednostk?
- Minotaur Stra?nik: +3 def (R)
- Czarny Je?dziec: +2 max dmg (R), Atak w Szar?y zadaje 100% zamiast 25%
- Hydra z G??bin: Regeneracja przywraca od 60 do 100 hp zamiast 30-50
- Matrony+Damy Cienia: wspó?czynnik dla Uderzenia Biczem zwi?kszony z 1.5 na 3

III. Przysta?
- Osi?ek: wspó?czynnik dla Szturmu 1.2 zamiast 1
- Strzelec Wyborowy: +1 min dmg [3-8]
- Kusznik: -2 max dmg [2-6]
- Mroczny Kap?an: czar Prawa Moc na poziomie zaawansowanym zamiast na ekspercie
- Seraf: czar Prawa Moc na ekspert zamiast awans, czar Boska Zemsta na awans zamiast podstawowy

IV. Forteca
- Stra?nik Gór: +1 ini (R)
- Berserker: +10 hp [35]
- Wulkaniczny Smok: Oddech P?ynnego Ognia zadaje 20 dmg zamiast 10 za ka?dego smoka

V. Sylvan
- Tancerz Wojny: +1 att (R), +3 def (R), +1 zasi?g (R), +3 hp [15]
- Wielki ?owczy: +1 att/def (R), +1 ini (R), +1 min dmg [6-8], wspó?czynnik dla Strza? Ochronnych zwi?kszony z 1 na 2
- Wielki Druid: +1 min dmg (R), +2 hp [35], +5 mana [20], czar Kamienne Kolce na poziomie eksperckim zamiast bez poziomu, czar B?yskawica na poziomie eksperckim zamiast awansu
- Bia?y Jenoro?ec: Dziecko ?wiat?a zapewnia konikom czary magii ?wiat?a na poziomie zaawansowanym zamiast eksperckiego

VI. Twierdza
- Goblin Plugawiec: +1 hp [6], +1 ini (R)
- Centaur Koczownik: +2 def (R), +1 hp (R), +1 min dmg [4-6]
- R?bacz: +6 hp [18], wspó?czynnik dla Szturmu 1.2 (R) zamiast 1
- Córa Nieba: +1 def [10], +4 mana [16], czar ?a?cuch Piorunów na poziomie zaawansowanym zamiast podstawy
- Jadowita Wiwerna: +5 hp [110], Jad zadaje 10 dmg zamiast 5 dmg za k??d? wiwern?, Regeneracja przywraca 60-100 hp

VII. Inferno
- Rogaty Nadzorca: +1 min dmg [2-4], +2 zasi?g, +1 ini [9]
- Cerber: +1 min dmg [5-6]
- Czarci Lord: +2 def (R), +2 zasi?g (R), +1 ini (R)
- Arcydemon: +1 zasi?g (R)

VIII. Akademia
- Marmurowy Gargulec: Aura Wra?liwo?ci na Ogie?/Zimno/B?yskawice zwi?ksza obra?enia od czarów o 25% zamiast 50%
- Obsydianowy Gargulec: +1 ini (R)
- D?in Su?ta?ski: +5 hp (R)
- Rakszasa Rad?a: +2 def [22], +2 min dmg [25-30], +1 zasi?g (R)
- Rakszasa Kszatrija: -5 max dmg [25-30]
- Tytan Burz: Wezwanie Burzy zadaje 20 dmg zamiast 10 dmg oraz 2% kary do ataku strzelców zmiast 1% za ka?dego tytana burz

IX. Neutrale
- ?wywio?ak Ognia: +2 ini [10]
- ?ywio?ak Ziemi: +5 ini [10]
- ?ywio?ak Wody: czar Lodowy Promie? na poziomie eksperckim zamiast awansu, czar Kr?g Zimy na zaawansowanym zamiast podstawowego; zdj?cie 70% redukcji mocy - czary ?ywio?aków jak i one same b?d? przydatne tak jak to by?o przed patchem 3.1
Ostatnio zmieniony przez albolabris 2010-11-04, 17:47, w całości zmieniany 15 razy  
 
 
 
Dagon ubi.com: D4gon

Wiek: 30
Dołączył: 21 Mar 2008
Posty: 238
Wysłany: 2010-08-08, 15:17   

Cytat:
Lethos oraz Havez dostaj? dodatkowo po jednym poziomie startowych talentów - wcze?niej Ci bohaterowie mieli o 1 level mniej w stosunku do wszystkich pozosta?ych

Dla Lethosa proponowa?bym mo?e Mistrza umys?u z racji jego specjalizacji jak i zakl?cia pocz?tkowego.
Havez - automatycznie przychodzi na my?l balista, ale tego to nie b?d? broni?

Cytat:
Sorgal - zamiana nieprzydatnej specjalno?ci na specjalno?c Meave i Alaric

Tu bardzo chcia?bym aby zosta?a standardowa specjalizacja. Przede wszystkim dlatego, ?e Srogal to idealny kandydat na bohatera Lochu typu MIGHT. Ma ?atwy dost?p do Mocy pr?dko?ci co w takim wypadku jest kluczowe. Tylko oczywi?cie wzmocni? specjalizacje odpowiednio bo obecnie nie wnosi tak du?o jak inne. W ko?cu b?d? pewnie jakie? beta-testy. To naprawd? ciekawa(!) specjalizacja i daje spore mo?liwo?ci.

Cytat:
piekielne majaki daj?ce 10% wi?cej przywo?anych istot dla inferno

Czemu? Czy jest to spowodowane tym, ?e zwi?kszono bonusy z t?umu u bram? Te 10% mog?o by? kluczowe je?li kto? si? zdecydowa? na rozwijanie bohatera bazuj?c na Bramie.


Cytat:
runa wskrzeszenia powraca do u?ytku z modyfikacj? - zamiast 40% b?dzie przywracac do ?ycia 30% poleg?ych

Jestem zadowolony z powrotu runy wskrzeszenia tylko, ?e 30% to wci?? si? wydaje(podkre?lam wydaje) si? du?o. 2pierwsze lvle s? naprawd? liczne. My?l?, ?e trzeba b?dzie uwa?nie przyjrze? si? tej runie podczas testów.

Cytat:

- zdeprawowana ziemia - zwi?kszenie obra?e? do 6*poziom ( 96 dmg )
- odwrócenie uwagi - zwi?kszenie spadku inicjatywy z 15 do 20% po rzuceniu zakl?cia
- og?uszaj?cy cios - zwi?kszenie spadku GB (ATB) z 0.1 do 0.2
- wybuch many - zwi?kszenie obra?e? do 25*poziom ( 400 dmg )
- wygnanie - zwi?kszenie obra?e? do 20*poziom ( 350 dmg )

Applaud :)


Cytat:

- t?um u bram - zwi?kszenie podstawy szansy na podwójny oddzia? z 10 do 20% ( ogó?em szansa na podwójn? ilo?? z bramy 20-45% przy 5 szcz??cia )
- skowyt banshee - kara -2 morale/luck oraz 10% inicjatywy zamiast -1 i 10%

Nie wiem czy nie za mocne to b?dzie?


Co do jednostek to trudno mi oceni? bo potrzeba do tego sporej ilo?ci testów my?l?. Chcia?bym jednak aby nie powstawa?y w ten sposób jednostki "nijakie". Wiadomo, ?e s? jednostki czysto defensywne jak i ofensywne. G?ównym wyznacznikiem w tym przypadku jest ich inicjatywa jak i zdolno?ci. Tak przyk?adowo podam ?ywio?aka ziemi bo wydaje mi si? ?e drastyczne zwi?kszenie mu inicjatywy to nie jest to. Wtedy traci ?dziebko na Nieograniczonym kontrataku. Osobi?cie zwi?kszy?bym zarówno ?ycie jak i obron?. wtedy Nieograniczony kontratak b?dzie ?adnie wykorzystany, a z jednostki zrobi si? czo?g.
(a mo?e zaopatrzy? go w kontratak Gryfa bojowego? Ale to raczej przeginka)


A jak si? ma sprawa z zakl?ciami?
My?l?, ?e warto popracowa? nad Bosk? zemst?.
Obecny wzór na Expercie Magii ?wiat?a to 6*F*(Power+10) gdzie F to liczba zabitych jednostek. S?dz?, ?e zmniejszenie warto?ci "6" lub tych z nawiasu mog?aby pomoc w tym wypadku.[/quote]
____________________
http://heroes.net.pl/ - Najlepsza polska strona o serii HoMM.
 
 
 
Mantykor ubi.com: Dav7id

Wiek: 23
Dołączył: 29 Paź 2008
Posty: 591
Wysłany: 2010-08-08, 18:04   

Jak ju? mówi?em, mam kilka drobnych pomys?ów ale poczekam najpierw na efekt waszych bo mo?e znajd? swoje zastosowanie (chyba ?e w tym czasie je zapomn? ^^).

Ale dzisiaj znalaz?em pewien trick na mapie, który mo?na ?atwo udaremni?. Otó? horda Goblinów, które s?u?? do nekromancji i do wyznaczenia ulubionego wroga, znalaz?a tak?e zastosowanie dla Barbarzy?cy. Wystarczy podzieli? armi? na powiedzmy 5 oddzia?ów po jakie? hm ci??ko powiedzie? 6 Centaurów i atakowa? tak, by jak najwi?cej Goblinów przesz?o po walce na nasz? stron?. W ten sposób mo?na uzyska? nawet 30% ca?o?ci czyli dwadzie?cia par? nowych Goblinów.

Oczywi?cie mo?na je potem ulepszy? bo kasy na mapie zawsze nadmiar i tak o to zyskujemy lekk? przewag? w armii a ponadto lekki bonus do naszego Gniewu Hordy.

Wystarczy zamiast Goblinów wstawi? Goblinów Traperów albo plugawicieli. Oni nie maj? tej zdolno?ci ?e do??czaj? do wroga jak jest ich ma?o.

Jak mo?esz Albo, to uwzgl?dnij to.
____________________
H5N1? Heroes 5 Number 1!
 
 
 
albolabris ubi.com: albolabris

Wiek: 33
Dołączył: 19 Mar 2008
Posty: 1332
Wysłany: 2010-08-09, 00:33   

Cytat:
Dla Lethosa proponowa?bym mo?e Mistrza umys?u z racji jego specjalizacji jak i zakl?cia pocz?tkowego.
Havez - automatycznie przychodzi na my?l balista, ale tego to nie b?d? broni?


Da?em mu awans mrok jak na razie ale sugestia mistrza jest niez?a tylko nie wiem czy nie lepiej dac mistrza bólu pod gwarantowany grupowy rozk?ad prowadz?cy do u?ytecznej ju? zdeprawowanej ziemi a wiadomo, ?e na loch trzeba do przodu. Mistrz umys? paradoksalnie k?óci si? nieco ze specem, mniej ruchów oznacza mniej roz?o?e?. Dobry rozk?ad jest zabójczy na mass haste i dobrym morale do tego stopnia, ?e przyk?adowo infernem lub sylvanem vs necro z rozk?adem nie zaleca si? raczej dac przyspieszenia.

Havez ma awans machin. Tutaj to raczej bez róznicy. Jak kto? chce build machinowy to zdolno?c dostanie bez problemu z rozwoju.

Cytat:
Tu bardzo chcia?bym aby zosta?a standardowa specjalizacja. Przede wszystkim dlatego, ?e Srogal to idealny kandydat na bohatera Lochu typu MIGHT. Ma ?atwy dost?p do Mocy pr?dko?ci co w takim wypadku jest kluczowe. Tylko oczywi?cie wzmocni? specjalizacje odpowiednio bo obecnie nie wnosi tak du?o jak inne. W ko?cu b?d? pewnie jakie? beta-testy. To naprawd? ciekawa(!) specjalizacja i daje spore mo?liwo?ci.


Tutaj si? nie zgadzam. Nawet przy might lochu je?dziec to nadal typowa jednostka, która uderza ostro ale wkrótce potem jest za?ynana. Stac i nie szar?owac to kiepski pomys?. Dopiero teraz alt up jest polepszony bo zawsze by? brany zwyk?y up wi?c ka?dy szar?owa? je?li móg?. Might loch oznacza defa a tego nie jest ?atwo dostac. Ani razu nie wykorzysta?em osobi?cie tej specjalno?ci i jest ona drastycznie s?absza w porównaniu do innych bohaterów. Do might lochu nastawionego na ofense obecnie przydzielona specjalno?c te? jest u?yteczna. Wtedy je?dziec odda bankowo tylko jedno uderzenie tak?e znów nie wykorzysta speca. Samo ugryzienie jaszczurów te? nie powala nawet przy pe?nym oddziale a ta sytuacja jest naprawd? sporadyczna i to bardzo. Bez wzgl?du jednak na nasze zdania sama zmiana jest niestety awykonalna dla mnie i dla ma?ka tak jak i dla innych moderatorów z racji braku mo?liwo?ci sterowania t? specjalizacj?. Plik DefaultStats.xdb w sekcji specjalizacji nie zawiera niestety linijki odnosz?cej si? do Sorgala. Je?li si? da to tylko skrypty ale ch?tnego do tego pró?no szukac bo nak?ad pracy jest niewspó?mierny do znaczenia i moim zdaniem u?yteczno?ci tak?e, a same skrypty to ju? wy?sza szko?a jazdy ;-) H5 jest ?adnie przystosowany do modowania ale ograniczenia i niedoci?gni?cia pewne s?. Gdyby chciec spatchowac bugi i zmieniac dos?ownie wszystko na swoj? mod?? to trzeba si? dostac ju? do j?dra a tutaj jest czerwone ?wiat?o for anyone poza Ubi póki co :mrgreen: Sam mia?em jeszcze troch? w?asnych pomys?ów, których niestety te? nie da si? zrealizowac ( np. ingerencja w czary z uderzenia biczem matron [ale w czary szamanek z ataku kl?twami ju? luzik przyk?adowo] lub +2 zasi?g z runy szar?y zamiast dwukrotnego zwi?kszenia ). Specjalizacja Sorgala to jeden z w?a?nie takich przypadków. Dlatego te? spec w przyspieszeniu. Uwierz Dagon, ?e nie wykorzysta? by? tej specki w dobrym stopniu - po prostu ka?dy wie, ?e je?dzca trzeba wyt?pic bo robi m?yn. Najlepiej gdyby po prostu Sorgal mia? bonus do att/def tak jak standardowe specjalizacje jednostek innych bohaterów. Wtedy i uderzenie i ?ywotno?c i uk?szenie rosn? ale ponownie... red light :-D

Cytat:
Czemu? Czy jest to spowodowane tym, ?e zwi?kszono bonusy z t?umu u bram? Te 10% mog?o by? kluczowe je?li kto? si? zdecydowa? na rozwijanie bohatera bazuj?c na Bramie.


Poniek?d te? ale zwyczajnie jest tych jednostek za du?o. Z nimi to +50%. Chodzi o lepsze zbalansowanie w kontek?cie wszystkich ras. Na barba lub cz?owieka brama + moc wytrzyma?o?ci oraz pr?dko?c wsparte dodatkowo mrokiem ( w szczególno?ci wampiryzm i alt pity ;-) ) - nietrudno zrobic ten build i nie musi byc nawet kompletny a na 99% jest gg...
Podobny zabieg by? u elfów z braterstwem czy stosem czaszek u barba. Inne rasy poza lochem jeszcze ( tutaj akurat ten bonus si? nale?y bo ?a?cuch ?ywio?ów wymaga dopasowania a zatem wsparcie nie jest sta?e tylko okazjonalne ) nie maj? bonusów z miast do talentów rasowych w bitwie wi?c ?artobliwie nawet - w imi? sprawiedliwo?ci :-) Ogólnie brama i mass wytrzymka robi? z demona dosyc ci??kiego tanka i trudnego przeciwnika. Je?li kto? nastawia si? na brame i chce du?o jednostek to ma w?a?nie po to wzmocniony t?um, który wcze?niej przydawa? si? tylko urodzonym farciarzom :mrgreen: To tylko 10% ale w mojej opinii to poprawi balans niektórych parowa? i przy tym nie zaszkodzi pozosta?ym.


Odno?nie runy wskrzeszenia to racja, ?e to wymaga przyjrzenia si?. Obaczymy w praniu. Przywrócona jednak b?dzie bo piorunow?adna + szcz??cie ?o?nierza potrafi narobic strasznego rabanu i by?a nawet nieco nadu?ywana przez co cwa?szych w konkretnych parach 8-) Niskie poziomy liczne owszem ale je?li chcesz z niego du?o odzyskac to aktywacja musi byc przy mocno wyko?czonym ju? oddziale. Ostatni bastion nie zawsze si? ma ;-) Maniek raz wspomnia?, ?e przypadkiem ?mig?o mu przed oczami co? odno?nie runy szar?y ale ja tego nie widzia?em i mo?liwe, ?e jemu te? si? co? pomyli?o bo potem nie móg? namierzyc. DeafultStats ma sterowanie tylko do dwóch run a szkoda bo od r?ki zrobi?oby si? kolejne odbanowanie. Zasi?g +2 i wszystko hula jak trzeba :mrgreen:

T?um by? za s?aby a 5 luck jest tylko z podkow? i brakiem zbitek ze strony przeciwnika czyli dosyc rzadko. To razem minimum 4 levele ( najcz??ciej 5 - je?li chcesz miec ?adn? szans? to ekspert luck mile widziany ). Warto aby to przynosi?o widoczn? korzy?c wszystkim a nie tylko ultrafarciarzom :mrgreen: ?rednio 30% na 6 mo?liwych bram przy czym raczej nie wszystkie z pe?nych oddzia?ów nie powinny byc przegi?te ale to si? oka?e. Stad te? ban majaków które w po??czeniu z t?umem dawa?y 20% wiecej woja.

Skowyt - owszem to mo?e okazac si? za mocne. W zwyk?ej wersji by?o jednak za s?abe i ma?o kto z tego korzysta? na Arenie. Ja je?li to tylko Deirdre. Tak to szkoda mi by?o 2 poziomów na tak? pierdo?? ( w tym awans necromancji bezu?yteczny totalnie ). Niestety sterowanie t? umiejka jest na zasadzie tylko mno?nika do kar nak?adanego na oba czynniki losowe ( nie da rady np dac -2 morale i -1 luck ) oraz osobno do inicjatywy zatem skowyt albo b?dzie po staremu i b?dzie pomijany ( jego rzucenie to jednak ca?a tura boha a w tym czasie mo?na dac 2 masówki lub przynajmniej z talentem magicznym wysokiego poziomu pojedynczy czar, który przeniesie du?o wi?ksze korzysci ) albo b?dzie co? dawa? i byc mo?e kto? zrobi z tego element taktyki. Jak za mocny to mo?na np usun?c kar? do inicjatywy w ogóle lub dac na 5%. Zostaniewie morale/luck jak by?o a danie np wi?kszej kary do ini to ju? taki w?a?ciwie mass slow... ( pojawi si? problem z Deirdre bo ona ma mno?nik 1.5 za speca ) ale mo?na to tak?e rozwa?yc. Dzia?anie ?aski jest na identycznej zasadzie w kontek?cie sterowania i opcji zmian a Godric ma równie? 1.5 przelicznik.

Przy jednostkach poprawiam to co by?o skopane i oczywiste niemal dla ka?dego. Te jednostki w?a?nie by?y dos?ownie ju? nijakie a takie maj? nie byc :mrgreen: ?ywio?ak ziemi z?y przyk?ad troch?. Jak widzisz dok?adnie ten typ ?ywio?aka po u?yciu zakl?cia a? 4 levelu to jest za?amka i p?acz oraz stracona mana. Najcz??ciej zd?rzy? uderzyc raz lub wcale - 5 ini to jest parodia Dagon. Póki co wezwanie elementów mia?o sens tylko i wy??cznie ze zdolno?ci? wojowników ognia z r?ki necromanty, warlocka i wzgl?dnie czarodzieja. Reszta by?a tylko ozdob? pola walki... Hp czy cokolwiek innego nie zwi?kszy u?yteczno?ci je?li ini zostanie bez zmian. Czo?g mo?na wykorzystac je?li da rad? go postawic w wybranym miejscu przy defensywnej taktyce i jakim? motywie blokady ale tak niestety to zakl?cie nie dzia?a... Po cz??ci niektóre zmiany ju? zosta?y przetestowane przez graczy z HC i ja by?em z nich zadowolony ogl?daj?c repy z walk na mapie, w której to zastosowano. Ka?dy teren ma przypisane 2 typy mo?liwych ?ywio?aków wi?c zmiana to nie jest nic pewnego je?li jestem niezadowolony z obecnego typu. Rzucaj?c zakl?cie 4 poziomu chc? widziec jego efekt i wykorzystac w boju w jakim? rozs?dnym okresie czasu zanim si? walka ca?kiem sko?czy, dlatego te? takie a nie inne boosty. Ogólnie co do modów jednostek to po?yjemy, zobaczymy... Najwy?ej si? pod?ubie jeszcze :-|


Cytat:
My?l?, ?e warto popracowa? nad Bosk? zemst?.


Tutaj mówi? kategorycznie nie :!: Owszem mo?na zmienic wzór itd ale magia ?wiat?a czyli wsparcie blesingami nie powinna zawierac czaru typowo destrukcyjnego. Dla mnie to ma?o logiczne jest i uwa?am to za jeden z najgorszych i najg?upszych pomys?ów na jaki wpadli twórcy. Blesy, ochrony + teleport w zupe?no?ci wystarcz?. Z zemst? ?wiat?o robi si? zbyt wszechstronn? magi?. Ma?y dmg czy nie, obecno?c tego zakl?cia w tej szkole jest zb?dna. ?wiat?o ma wzmacniac, leczyc oraz chronic a nie niszczyc - od tego jest inna magia. To samo tyczy si? s?owa lub kl?twy zadaj?cych bezpo?rednie obra?enia i b?d?cych stricte destruktorami co te? jest b??dem je?li zdecydowano si? na taki a nie inny system magii w grze. Co innego armageddon ale banu tego czaru nie trzeba raczej wyja?niac. Powód ich nieobecno?ci na Arenie jest oczywi?cie zupe?nie inny bo chodzi o nie spamowanie jednym zakl?ciem podczas ca?ej bitwy ale równie dobrze je tak?e mo?na by zmodyfikowac. Mi chodzi o ukazanie nieco braku logiki i sensu obecno?ci niektórych czarów na Arenie, która jest bardzo specyficzn? mapk?. Tylko nie odbij mi pi?eczki z Wampiryzmem, please :-D
Bo w dzia?aniu to on si? nie trzyma tego toku my?lenia ale z zasady, czynienie z ?ywej jednostki truposza to jednak wci?? przekle?stwo vel. kl?twa tak?e tu pasi do mroku :mrgreen:


Ech, i znów wysz?o d?ugie jak cholera no ale sporo ciekawych info masz, dzi?ki za lektur? :mrgreen:
-------------------

Mantykor podmiana goblinów no problem ale ze szczegó?owo?ci? to ju? ogólnie poszed?e? po bandzie jak to sie mówi :mrgreen: Ludzie s? za leniwi raczej aby si? bawic w takie co? :mrgreen: Dam Ci ich jednak, prosz? bardzo :-D
Co do innych pomys?ów to najlepiej teraz póki mapa jest w warsztacie a nie potem. Po to jest topic. Zatem wal ?mia?o ;-) Mniej updatów mapy to mniejsze zamieszanie...
 
 
 
Mantykor ubi.com: Dav7id

Wiek: 23
Dołączył: 29 Paź 2008
Posty: 591
Wysłany: 2010-08-09, 12:30   

Hm chyba mój pomys? nie ma ju? znaczenia bo u?wiadomi?em sobie ?e na Arenie nie ma równo po 8 bohaterów ka?dej frakcji. Ale spróbuj? zrobi? list?, najwy?ej mnie poprawcie, ok?

Ok, jak na razie przedstawi? jeden swój pomys?, reszta przypomni mi si? w czasie no i zobacz? jak to si? ma do mapy na ?ywo. My?l? ?e 1 update przynajmniej b?dzie konieczny, na pewno co? tam w balansie jednostek lub umiej?tno?ci jest z?e.

Teraz mój pomys?. Chodzi mi o to ?e 3 specjalizacje zostan? wykorzystane podwójnie przy bohaterach, podczas gdy istnieje kilka niewykorzystanych w ogóle a tak?e przydatnych.

Wypisz? wszystkie specjalizacje bohaterów. Litera X po my?lniku oznacza ?e specjalizacja nie ma ?adnego praktycznego zastosowania na arenie, a litera / ?e ma zastosowanie ale takie po?owiczne. Po my?lniku wypisz? tak?e przydzielonym im bohaterów.

Akademia:
Zak?ócacz - Faiz
Zakrzywiacz Czarów - Cyrus
Mistrz Gremilinów - Havez
Rozmawiaj?cy z Wiatrem - Ihora
Mentor - Narxes
W?adca P?omieni - Nathir
Mistyk - Maahir
Twórca Golemów - Razzak
Mistrz ?ywio?ów - Zehir

Forteca:
Artysta Runów - Brand
Je?dziec - Ebba
Stra?nik P?omienia - Hangvul
?wi?ty M?ot - Helmar, Vinrael
Mistrz Runów - Inga
Protektor - Ingvar
Ci?te Ostrze - Karli
Siej?cy Burze - Svea
Król Kamiennych Auli -
Gi?tki J?zyk - X
Stra?nik Graniczny - X

Inferno:
Kosiarz Umys?ów - Alastor, Yrbeth
?elazna Dziewica - Deleb
W?adca Ogarów - Grawl
P?dziwiatr - /
Kusicielka - Jezebeth
?amacz Czarów - Marbas
Wybraniec Chaosu - Nebiros
Portier - Biara
Aura Szybko?ci - Agrael

Loch
Sabat Czarownicy - Eruina
Dozorca Niewolników - Kythra
Mistrz Trucizn - Lethos
Katalizator - Sinitar
Hodowca Jaszczurów - X
Czarna R?ka - Vayshan
Mroczny Mistyk - X
Pani Krwi - Yrwanna
Gro?ne Spojrzenie - Raelag
Tancerz Cienia - Shadya

Nekropolis
Banshee - Deidre
Balsamista - Kaspar
Ksi??niczka Wampirów - Ornella
?owca Dusz - Giovanni
Lord Zombie - Orson
Spijacz Dusz - Raven, Grok
Reanimator - Nikolaj
Wy?ymacz Czarów - Zoltan
Awatar ?mierci - Atantir
W?adca ?mierci - X

Przysta?
Dowódca ?uczników - Lorenzo
Ulubieniec Ludu - Ellaine
Trener Gryfów - Irina
Dowódca Kawalerii - Valeria
Dowódca Piechoty - Bertrand
Je?dziec Wiatru - Maeve, Alaryk, Sorgal
Odkrywca - X
Specjalista od Obl??e? - Andreas
Naczynie Gniewu -
Wzorowy Rycerz - Godryk
Suzeren - /
B?ogos?awiona Przez Smoki -

Sylwan
Miecz Sylanny - Anwen
Królowa Roju Os - Dirael
Mistrz Ostrza - Gilraen
Mistrz Polowania - Ossir
Furia Elfów - Alaron
Weteran - X
Szybko Uderzaj?cy - Tieru
Dziewica Jednoro?ca - Ylthin
Rój Strza? - Findan

Twierdza
Krwiopijca - Quroq
Cz?onek Starszyzny - Gorshak
Dowódca Centaurów - Haggash
Król Goblinów - X
Agresor - Kragh
Treser Wiwern - Shak'Karukat
Ponury Wojownik - Telsek
Tropiciel - X
Wódz Wojenny - Gotai


No to teraz moje propozycje:
1. Usun?? Maeve lub najlepiej Alaryka, bo za du?o bohaterów z t? specjalizacj?.
2. Pozby? si? specjalizacji przypisanych do 2 herosów. Jak?
- Na przyk?ad usun?? Yrbeth jako kosiarza umys?ów a da? jej specjalizacj? Mistyk (zamiast Mrocznego Mistyka b?dzie mia?a Mistyka ^^), za to w Akademii usun?? bohaterów z t? specjalizacj?: jest ma?o przydatna dla nich bo maj? zwykle bardzo du?o many (chocia? to mo?e z?y przyk?ad bo czasem si? regeneracja jednak przydaje, szczególnie przy Rojach Os i zakl?ciach ze Znamieniem Czarodzieja)
- Mo?na doda? lub pozamienia? reszt? ?eby bohaterów by?o wi?cej i ?eby byli niepowtarzalni.

Troch? g?upio ?e tak ma?o moich propozycji bo teraz ju? sam nie wiem co z tym fantem: my?la?em ?e bohaterowie s? pozamieniani i ?e jest ograniczona ilo?? miejsca, ale jak nie ma no to ju? troch? bardziej skomplikowana sprawa...
____________________
H5N1? Heroes 5 Number 1!
Ostatnio zmieniony przez Mantykor 2010-08-09, 18:56, w całości zmieniany 1 raz  
 
 
 
albolabris ubi.com: albolabris

Wiek: 33
Dołączył: 19 Mar 2008
Posty: 1332
Wysłany: 2010-08-09, 14:42   

Alaric i Meave maj? inne startowe skile dlatego s? oboje. Ponadto bonus przy przyspieszeniu jest bardzo przydatny dla Przystani, która jest typow? Might frakcj?. To, ?e dano j? tak?e Sorgalowi wynika z faktu bezu?yteczno?ci jego w?asnej specjalno?ci oraz prostej drogi do mocy pr?dko?ci. Ogólnie zast?pieni i pousuwani s? bohaterowie b?d?cy w 100% klonami. Je?li inne s? startowe skile to wyst?powanie jakiego? bohatera jest uzasadnione poniewa? pozwala na inny build. Yrbeth mo?na dac Mistyka, kosiarz umys?ów jest dlatego, ?e to bohater zaczynaj?cy z mrokiem i aby mog?a go wykorzystac dodano w?a?nie tak? a nie inn? specjalizacj?. Skradzenie mana jednostkom czaruj?cym mo?e pomóc lochowi bo wtedy nie ma ju? many na kontrowanie zakl?c matron.

?wi?ty m?ot oprócz Helmara posiada Vinrael a nie Grok. Vinrael dlatego, ?e ?wiat?o to jedna z podstawowych szkó? dla elfów natomiast Grok ze specjalno?ci? Raven, czyli obni?k? defa przy os?abieniu, pasuje do tej nacji.

Nie zgodz? si? z tym, ?e specjalno?c P?dziwiatr, któr? posiada Alastor jest po?owicznie przydatna. To jest 5% wi?cej ini przez ca?y okres walki co dla Inferno b?d?cego szybkim Might zamkiem jest bardzo przydatne. Inicjatywa w H5 w bitwie to bardzo wa?ny atrybut.

Suzeren jest ca?kowicie nieprzydatny wr?cz poniewa? i tak jest limit do 20 paladynów a kap?ani nie stanowi? o sile tego zamku.

Król Kamiennych Auli, Naczynie Gniewu oraz B?ogos?awiona przez Smoki s? przegi?te - nie ma mowy o ich wprowadzeniu. Bohaterów przystani jest i tak bardzo du?o ju?. Gdyby kto? si? upar? to ewentualnie te dwie ostatnie specjalizacje mo?na by wprowadzic je?li da si? ustawic poziom podstawowy tych czarów lub nawet bez poziomu. Wtedy ani mass bless ani losowa dodatkowa zemsta nie powinny byc a? tak mocne. Czy si? da to musz? sprawdzic bo nie ka?d? niestety specjalno?c mo?na zmieniac co wyja?ni?em ju? w po?cie skierowanym do Dagona na przyk?adzie Sorgala....


Je?li sam mia?bym wskazac po?owicznie przydatna specjalizacj? to by?a by to Zak?ócacz Czarów w r?kach Cyrusa. Nie z ka?d? frakcj? jest to przydatne i dzia?a tylko przy pojedynczych zakl?ciach.


EDIT: Sprawdzi?em Freyd? i Isabel? i niestety ale te zakl?cia lec? na poziomie eksperckim i nie ma mo?liwo?ci ingerencji zatem tym Paniom podzi?kujemy ;-)
 
 
 
Mantykor ubi.com: Dav7id

Wiek: 23
Dołączył: 29 Paź 2008
Posty: 591
Wysłany: 2010-08-09, 18:53   

Tak, nie by?em sam tego pewny wszystkiego ale mimo wszystko napisa?em, wida? dobrze bo mo?e co? si? z tego jeszcze wyci?nie ;]

albolabris napisał/a:
- Grok - zamiana nieprzydatnej specjalno?c na specjalno?c Raven, zmiana startowego talentu ze znajdywania drogi na odkrywanie, zamiast teleportu startowy czar os?abienie

- Vinrael - zamiana nieprzydatnej specjalno?ci na specjalno?c Helmara


Rzeczywi?cie ?le przeczyta?em. Uwzgl?dni? to w tej li?cie.

albolabris napisał/a:
Nie zgodz? si? z tym, ?e specjalno?c P?dziwiatr, któr? posiada Alastor jest po?owicznie przydatna. To jest 5% wi?cej ini przez ca?y okres walki co dla Inferno b?d?cego szybkim Might zamkiem jest bardzo przydatne. Inicjatywa w H5 w bitwie to bardzo wa?ny atrybut.


Chyba ma?e nieporozumienie. Specjalizacja, jak? posiada Grok czy P?dziwiatr jest przydatna po?owicznie gdy? zwi?ksza zasi?g ruchu bohatera o 5% oraz o dodatkowy 1% co cztery poziomy. To jest ta nieprzydatna cz???. Ta przydatna jest taka, ?e czar teleportacja kosztuje po?ow? many.

Cho? teraz jak tak my?l? to zmiana specjalizacji nie usuwa tego zakl?cia z jego ksi?gi czarów a pomi?dzy 8 a 4 nie ma du?ej ró?nicy. Dlatego lepiej si? nad innymi specjalizacjami zastanowi?, g?ównie tymi bez znaku /.

A skoro w te 2 specjalizacje nie da si? ingerowa? (a ta 3 te? jest przegi?ta i jakiekolwiek jej os?abienie nie ma sensu bo i tak jest ?rednio ciekawa, rzeczywi?cie przegi?ta cho? nie rzuca si? to a? tak w oczy jak specjalizacja Raelaga z Ku?ni Przeznaczenia której w ogóle nie uwzgl?dni?em) to te? trzeba je odpu?ci?.

Naczynie Gniewu jak sobie teraz my?l? jest baardzo mocne, takich Serafinów co maj? atak 25-75 czy Kuszników 2-8 albo Gryfy Królewskie 5-15 wzmacnia niebagatelnie ^^

Co do Mrocznej Mistyczki zadecyduj sam, na razie nie mam pomys?u jak to dopasowa? bo ju? wiem ?e prawie wszystko w kwestii specjalizacji zosta?o powiedziane.
____________________
H5N1? Heroes 5 Number 1!
 
 
 
albolabris ubi.com: albolabris

Wiek: 33
Dołączył: 19 Mar 2008
Posty: 1332
Wysłany: 2010-08-10, 12:10   

Cytat:
Cho? teraz jak tak my?l? to zmiana specjalizacji nie usuwa tego zakl?cia z jego ksi?gi czarów a pomi?dzy 8 a 4 nie ma du?ej ró?nicy. Dlatego lepiej si? nad innymi specjalizacjami zastanowi?, g?ównie tymi bez znaku /.


Zmieniaj?c specjalizacj? Grokowi usuna?em mu naturalnie ju? czar teleport wi?c go nie ma. Zaczyna z os?abieniem jak Raven. Specjalizacje proponuje ju? sobie podarowac bo na prawd? s? wyci?ni?te raczej na maksa ju?. Dosz?o 3 nowych bohaterów a Ci, którzy mieli nieprzydatne specjalno?ci ju? mog? je ?adnie wykorzystac. Nic wi?cej nam nie trzeba.
 
 
 
Mantykor ubi.com: Dav7id

Wiek: 23
Dołączył: 29 Paź 2008
Posty: 591
Wysłany: 2010-08-10, 18:07   

To ja lepiej zaczn? sobie przypomina? co mi jeszcze po g?owie chodzi?o :D

Mo?e jak przeczytam twój post jeszcze raz to odgadn?.

Tak?e specjalizacje zostawiamy w spokoju chyba ?e kto? ma naprawd? ciekawy pomys? odno?nie ich.
____________________
H5N1? Heroes 5 Number 1!
 
 
 
SeRaFiNeK


ubi.com: SeRaFiNeK94

Dołączył: 11 Cze 2010
Posty: 61
Wysłany: 2010-08-10, 22:08   

Troszk? gier na Arenie 2.0 ju? zagra?em i wed?ug mnie skill Barbarzy?cy "chro? nas wszystkich" powinien dawa? ok. 50-60goblinów a nie jak w obecnym przypadku tylko 15.
Kolejny skill to "g?ównodowodz?cy" obecnie daje chyba 7 czy tam jeszcze mniej tancerzy i tu te? powinna by? liczba zwi?kszona do 15-20.
Nie wiem tylko, czy si? da zwi?kszy? ilo?? jednostek z skilla, ale je?li tak powinni?my t? spraw? rozpatrzy?.
Jeszcze jedna sprawa tyczy si? puszczania tur, wed?ug mnie powinno si? puszcza? tury:
-Po spojrzeniu w chatk? maga
-Po zrobieniu buildu (ile? razy mi si? zderzy?o, ?e po zrobieniu perfekcyjnego buildu pad?o po??czenie i za drugim razem taki nie wszed?)
-Przed sam? walk?

Ostatnio gra?em z takim graczem co nie chcia? pu?ci? tury po zrobieniu buildu bo tego w regulaminie nie ma i po chwili po ?wi?sku zerwa? po??czenie bo mu build nie wyszed? ;/
Nicku nie b?d? podawa?, bo o ile si? nie myl? gracz skasowa? ju? konto.
 
 
 
metatron1983 


ubi.com: metatron1983

Wiek: 34
Dołączył: 20 Mar 2008
Posty: 276
Wysłany: 2010-08-11, 08:11   

Witam chcia?bym doda? kilka s?ów do umiej?tno?ci i nie tylko. Mam nadziej?, ?e mo?na je modyfikowa?:).

Barbarzy?ca:

- popieram SeRaFiNka je?eli chodzi o umiej?tno?? "chro? nas wszystkich". Mo?e przynajmniej kto? si? skusi jak tych goblinów troch? b?dzie. Specjalizacj? bohaterów ju? zamkni?ta raczej wi?c dodam tylko jedn? sugesti?. Nie wiem czy jest bohater Kilghan (król goblinów), ale gdyby go wprowadzi? z specjalno?ci? jak? ma + +1/+1 do goblinów tak jak inni bohaterowie to by?oby ciekawie.

-wsparcie goblinów równie? mog?o by dawa? goblinów. Z t? jednostk? mo?na bez problemu poradzi? sobie na polu walki przy odpowiedniej taktyce wi?c ich lekki wzrost nie powinien zaburzy? balansu.

Lord Demonów:

-Piekielny ogie? zwi?kszy?bym szans? wyst?pienia do 40%. Nie wiem czy kto? tego u?ywa.

Rycerz

- upad?y rycerz i zmierzch podrasowa? mo?e o +1 do si?y czarów( upad?ego mo?e o dwa). Dobre kilka razy próbowa?em gra? tym buildem, ale rozk?ad nie by? imponuj?cy. Warto pomy?le?.

Nekromanta

- Lodowate ko?ci: zwi?kszy?bym co najmniej do 10%.

- odporno?? ko?ci: zwi?kszy?bym o 5% do 10%.

-w?adca nieumar?ych: niech te? daje wi?kszy dopal do statystyk.

Elfy

- Gniew natury: +2 do obra?e?.

- Dowództwo: sta?y dop?yw tancerzy (20-30).

-Poznaj wroga swojego: krytyk zwi?kszy?bym o 10%, a mo?e nawet o 20%.

Magowie

-zdalne sterowanie: jakby mo?na by?o wybra? maszyn?, albo przynajmniej za?o?y? z góry ?e b?dzie to balista to ta zdolno?? mai?a by sens.


Ogólne:

-odbicie zakl?cia: mo?e warto wprowadzi? spadek inicjatywy bohatera tylko o po?ow?.

- Namiot zarazy powinien mie? 2X wi?ksze obra?enia ni? leczenie namiotu + mo?e powinien rzuca? rozk?ad lub zatrucie. Sama machiny to ju? zawsze ryzyko, a rozk?ad z namiotu to chyba w ?adnej arenie nie widzia?em.

-T?pni?cie: Powiem szczerze to nie wiem czy nawet widzia?em t? umiej?tno?? w akcji. Gdyby dzia?a? tak?e na zwyk?ym polu walki mog?a by by? ciekaw? masówk?. Sama w sobie zawsze potrzebuje maszyn co jest k?opotem + do tego czasem kilka nieprzydatnych skilli. Pier?cie? maszyn móg?by wzmacnia? tak?e t? zdolno??.

- katapulta i deszcz siarki: Mog?yby wzmacnia? atak i ?ycie balisty, namiotu, wózka (wi?kszy dopal dla strzelców) i t?pni?cia.

- Nagroda czarodzieja, absolwent,odporno??, tajemne podniesienie, tajemny talent powinny dawa? wi?kszy dopa? do statystyki, mo?e 2X wi?kszy.

-kl?twa umarlaka powinna zmniejsza? szcz??cie o -2.

- ognisty gniew, zimna stal powinna zwi?kszy? si? do co najmniej 20%.

Na razie tyle:)
 
 
 
Mohikaninubi.com: Mohikanin

Wiek: 27
Dołączył: 19 Mar 2008
Posty: 430
Wysłany: 2010-08-11, 09:29   

Odnios? si? do uwag Metatrona - swoj? drog? jest sporo bardzo trafnych:

- piekielny ogie? - u?ywam, widzia?em w akcji. Zjada sporo many zw?aszcza z przyspieszeniem. My?l?, ?e wystarczy 30%, inferno i tak radzi sobie ?wietnie.

- odporno?? ko?ci nekromanty daje chyba 20% i moim zdaniem bonus jest w sam raz. Ale mog? si? myli? - poprawcie mnie, je?li to nie jest 20%.

- w?adca nieumar?ych - bardzo dobry pomys? Met ;-) tak jak z tym Kilghanem. Zdolno?? ci??ko dosta?, prowadzi do niej niepotrzebna na arenie wieczna niewola no i nekromancji za bardzo wykorzysta? si? nie da.

- poznaj wroga swego daje 10%, je?li zwi?ksza?, to moim zdaniem maks do 15%, bo przy 20 czy 30 b?dziemy mieli co chwila cios z podwójnymi obra?eniami. Sylvan i bez tego ?adnie sobie daje rad?.

- t?pni?cie wzi??em o dziwo wczoraj :shock: ale u?y? tego nie mog?em, ten czar dzia?a razem z trz?sieniem ziemi, którego nie mo?na u?y? poza obl??eniami. Co? mo?na by z tym zrobi?.

- nagroda czarodzieja i absolwent - moim zdaniem styka +2. +4 to b?dzie mocna przesada. Zw?aszcza do mocy.

- kl?twa umarlaka -2 - ciekawy pomys?, mo?na spróbowa?.

To tyle ;-) wi?kszo?? ciekawa, tylko trzeba potestowa? wiadomo.
 
 
 
Mantykor ubi.com: Dav7id

Wiek: 23
Dołączył: 29 Paź 2008
Posty: 591
Wysłany: 2010-08-11, 10:01   

Cytat:
- popieram SeRaFiNka je?eli chodzi o umiej?tno?? "chro? nas wszystkich". Mo?e przynajmniej kto? si? skusi jak tych goblinów troch? b?dzie. Specjalizacj? bohaterów ju? zamkni?ta raczej wi?c dodam tylko jedn? sugesti?. Nie wiem czy jest bohater Kilghan (król goblinów), ale gdyby go wprowadzi? z specjalno?ci? jak? ma + +1/+1 do goblinów tak jak inni bohaterowie to by?oby ciekawie.


Nie da si? tworzy? nowych specjalizacji. Bohater Kilghan odpada.

Zdolno?? Chro? Nas Wszystkich, tak samo jak Dowództwo mo?na odpowiednio wzmocni?. Gdyby nie to, ?e s? potrzebne do niektórych innych skilli, to by?bym za ca?kowitym ich usuni?ciem.

Chro? Nas Wszystkich -> Przygotowanie (nieprzydatne dla Barbarzy?cy)
Dowództwo -> Boskie Przewodnictwo, Kara Boska (tutaj ju? trzeba zostawi? bo te zdolno?ci mog? si? znale?? w czyjej? strategii)

W?a?nie, usuni?cie niektórych skilli to ten 2 pomys?, przypomnia? mi si? dzieki postowi metatrona ;]

Pami?tajcie jednak o jednej rzeczy: liczba goblinów zale?y od ??cznej ilo?ci istot 3 poziomu Twierdzy. Tak wi?c Telsek dosta?y zbyt du?y bonus, jakby zwi?kszy? wspó?czynniki tej zdolno?ci.

Cytat:
-wsparcie goblinów równie? mog?o by dawa? goblinów. Z t? jednostk? mo?na bez problemu poradzi? sobie na polu walki przy odpowiedniej taktyce wi?c ich lekki wzrost nie powinien zaburzy? balansu.


Zdolno?? ta dzia?a tylko jak ko?czymy tur? maj?c wóz z amunicj?. Co prawda mo?na zwi?kszy? wspó?czynnik tej zdolno?ci np. do 35, bo jedn? tur? na Arenie trzeba czeka? (t? przed walk?) i ma si? wóz z amunicj?, ale ta zdolno?? pochodzi od innej, nieprzydatnej i prowadzi do kolejnej równie nieprzydatnej umiej?tno?ci:

Katapulta (ble) -> Wsparcie Goblinów (ble) -> Deszcz Siarki (ble)

Cytat:
-Piekielny ogie? zwi?kszy?bym szans? wyst?pienia do 40%. Nie wiem czy kto? tego u?ywa.


Je?li umiej?tno?? jest s?aba to czemu nie?

Cytat:
- upad?y rycerz i zmierzch podrasowa? mo?e o +1 do si?y czarów( upad?ego mo?e o dwa). Dobre kilka razy próbowa?em gra? tym buildem, ale rozk?ad nie by? imponuj?cy. Warto pomy?le?.


Zarówno Upad?y Rycerz jak i Zmierzch do bardzo przeci?tne skille. UR zwi?ksza nawet ?adnie nasz? si?? czarów ale obni?a morale... (cho? o nie raczej nie problem w Przystani). Za to Zmierzch daje tylko 3 do SP w chwili gdy czarujemy mrokiem lub ?wiat?em. Zamiast niego mo?na lepiej jak?? masówk? wzi??. Ale ?eby sobie dodatkowo podnie?? si?? zakl?? to mo?na z nich skorzysta? i co? jednak dadz?, a i my?l? ?e twórcy gry ca?kiem przemy?leli te zdolno?ci.

Tak wi?c mo?na ewentualnie je lekko podnie??, z tym ?e Upad?y Rycerz jest s?abszym skillem wi?c jego bardziej.

Cytat:
- Lodowate ko?ci: zwi?kszy?bym co najmniej do 10%.


Rzeczywi?cie, skill ten daje tylko 5% podczas gdy Zimna Stal daje a? 10%. Jednak ZS trudniej zdoby? i jest w ataku, który nie zawsze si? bierze. Jak na moje mo?na ew. zwi?kszy? si?? tej zdolno?ci do ??cznego 8%.

Cytat:
- odporno?? ko?ci: zwi?kszy?bym o 5% do 10%.


Ten skill jest ju? i tak dobry. Lepszy od Ochrony o 5%, lecz nieco trudniej go zdoby? i nie dzia?a przeciwko czarom zadaj?cym obra?enia z innych dziedzin ni? Magia Zniszczenia.

Cytat:
-w?adca nieumar?ych: niech te? daje wi?kszy dopal do statystyk.


Albo niech daje 3-4 wiedzy (zamiast tego mo?na wzi?? inteligencj? co da o wiele wi?cej ni? 10 many) albo niech nie b?dzie go wcale (ban).

Cytat:
- poznaj wroga swego daje 10%, je?li zwi?ksza?, to moim zdaniem maks do 15%, bo przy 20 czy 30 b?dziemy mieli co chwila cios z podwójnymi obra?eniami. Sylvan i bez tego ?adnie sobie daje rad?.


Pomimo wielu os?abie? talentu rasowego elfów, krytyczne trafienia i tak s? mocne. My?l? ?e lepiej nie wzmacnia? tej zdolno?ci (Poznaj Wroga Swego). 40 a 50% to jest ró?nica, a pomi?dzy 40 a 60% ju? za du?a (o po?ow? wi?ksza szansa). Ew. o 15% czyli ??cznie 55%...

Cytat:
- t?pni?cie wzi??em o dziwo wczoraj ale u?y? tego nie mog?em, ten czar dzia?a razem z trz?sieniem ziemi, którego nie mo?na u?y? poza obl??eniami. Co? mo?na by z tym zrobi?.


To by by?o zbyt mocne, nawet je?li jest do zrealizowania. A nie jest.

Cytat:
- nagroda czarodzieja i absolwent - moim zdaniem styka +2. +4 to b?dzie mocna przesada. Zw?aszcza do mocy.


+2 wystarczy w zupe?no?ci. Zdolno?ci, które podnosz? o 2 nasze atrybuty to jedne z lepszych.

Cytat:
- kl?twa umarlaka -2 - ciekawy pomys?, mo?na spróbowa?.


Kl?twa umarlaka -1 i kropka. Zauwa?, ?e t? zdolno?? mo?na wzi?? zamiast rozwini?cia talentu, czyli albo +1 do w?asnego szcz??cia albo -1 do wrogiego. To dobry balans.

--------------------------------

A oto moja lista zdolno?ci, które mo?na zbanowa?. Dzi?ki temu rzadsze b?d? sytuacje, ?e nie podejdzie jaka? konkretna umiej?tno??, a inwestowanie np. w logistyk? b?dzie ?atwiejsze, bo zostan? w niej tylko te skille które prowadz? do innych, przydatnych.

Magia ?wiat?a / Rozstrzaskanie ?wiat?a:
brak

Magia Mroku / Rozstrzaskanie Mroku:
brak

Magia Zniszczenia / Rozstrzaskanie Zniszczenia:
brak

Magia Przywo?ania / Roztrzaskanie Przywo?ania:
- Nawiedzone Kopalnie (Nekromanta tylko): zupe?nie nieprzydatne na mapie bez kopal? i nie prowadzi do ?adnej przydatnej zdolno?ci.

Talent Magiczny / Krzyk:
- Regeneracja Many (ale tylko ta u Barbarzy?cy bo oni maj? chyba odr?bn?, je?li tak to mo?na usun??) bo nic nie daje wymiernego (u innych ras jest dosy? wa?na wi?c albo tylko Barbarzy?cy albo w ogóle bo to nie jest akurat priorytet)

Atak:
brak

Obrona:
brak

Szcz??cie:
- Wizja ?zy Ashy (nie trzeba mówi? czemu nieprzydatna, a nie prowadzi do ?adnych innych zdolno?ci)
- ?upy Wojenne (teoretycznie nieprzydatna na arenie a w praktyce nawet przydatna, bo takie zamki jak Loch, Akademia, Forteca, Przysta? ci?gn? korzy?ci z dodatkowej kasy lub surowców. Tutaj nie ma si? co wiele zastanawia?, po prostu usun?? to bo do niczego innego, przydatnego nie prowadzi.

Pomys?owo?? zostawiamy, mimo ?e si? sama w sobie nie przydaje, lecz u ?owcy prowadzi do "Szcz??cia Elfów".

Dowodzenie:
- Zwiastun ?mierci (Nekromanta tylko): nieprzydatne na arenie i prowadzi tylko do Nawiedzonych Kopal?, równie nieprzydatnych i na li?cie do zbanowania
- Finanse: u ?adnej rasy nie prowadz? do niczego i s? ogólnie nieprzydatne

Logistyka:
- Nawigacja: jak wy?ej
- Chwytno??: jak wy?ej
- ?cie?ka Wojny: jak wy?ej z tym ?e prowadzi do innych umiej?tno?ci, ale tak?e nieprzydatnych
- Pochód ?mierci: jak wy?ej z tym ?e nieprzydatne, gdy? nie ma zamków na Arenie

O?wiecenie:
- Mentor: jedyna taka zdolno?? z o?wiecenia, co nieprzydatna (jest tylko 1 bohater na arenie) i nie prowadzi do niczego przydatnego

Machiny Wojenne:
- Deszcz Siarki: nieprzydatna, niepotrzebne w rozwoju
- Wsparcie Goblinów (Barbarzy?ca tylko): z obecnym wspó?czynnikiem nieprzydatne i niepotrzebne w rozwoju
- T?pni?cie: nieprzydatne, nie prowadzi do niczego

Na razie to tyle


I tutaj jeszcze zdolno?ci które trzeba odpowiednio "podnie??":

- Równowaga ?ywio?ów (tworzy
____________________
H5N1? Heroes 5 Number 1!
Ostatnio zmieniony przez Mantykor 2010-08-11, 10:41, w całości zmieniany 1 raz  
 
 
 
Maniek 
Dołączył: 02 Lis 2009
Posty: 213
Wysłany: 2010-08-11, 10:15   

Niektóre wasze pomys?y mi si? podobaj?, niektóre nie ale nie b?d? ich komentowa?. Chc? zaproponowa? inn? zmian?. Proponuj? troch? pozmienia? skillwheela, m.in.

- Bior?c szybk? bram?, lotny umys? tracimy lvle (logistyka na arenie jest zbedna). Mozna wszystko wywalic z logistyki i zostawic lotny umysl, szum teleportu, szybka brame, cichego przesladowce i inne pierdo?y jako umiejki przerwszego (czy drugiego) rz?du.

- Podobnie mozna zrobic m.in. zimn? stal? (brak wymaga?); w?adca umar?ych nie bedzie potrzebowa? wiecznej niewoli; pancer runiczny nie wymaga egzorcyzmu;

To tak na szybko, jedynym ograniczeniem jest nasza wyobra?nia.
 
 
 
Mohikaninubi.com: Mohikanin

Wiek: 27
Dołączył: 19 Mar 2008
Posty: 430
Wysłany: 2010-08-11, 10:16   

I tu si? Mantykor z Tob? nie zgadzam. Nie wiem czemu tak si? upierasz (koniec kropka!). Szcz??cie to przekle?stwo - je?li wchodzi zbyt cz?sto to walka ko?czy si? po pierwszej szar?y (loch, sylvan, orki). A zmniejszy? to szcz??cie mo?na tak naprawd? tylko przez pier?cie? b?d? w?a?nie ten skill. I ja bym spróbowa? z kar? -2. To, ?e mo?na rozwija? szcz??cie i dosta? +1 to ?aden argument. W zamian mo?na wzi?? o?wiecenie i dosta? bonus do atrybutów i co z tego? Nie ma co patrze? jakie skille mo?na wzi?? zamiast danego moim zdaniem, bo patrz?c na kare bosk? powinni?my usun?? po?ow? pozosta?ych, bo s? za s?abe.
 
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group | Template ligaheroes created by moonman