Poprzedni temat «» Następny temat
Arena - Poprawki i Zmiany
Autor Wiadomość
Mantykor ubi.com: Dav7id

Wiek: 23
Dołączył: 29 Paź 2008
Posty: 591
Wysłany: 2010-08-11, 10:44   

No to z innej strony, Mohikanin. Kara -2 by?a by zbyt mocna. To a? 20% s?abszych o 50% ataków u wroga jak ma 0 szcz??cia. Za jeden skill z... 20 :P

Hej a mo?e da? wszystkim domek z logistyk? za darmo albo za darmo? W ko?cu sama w sobie nic nie daje a za skille i tak zap?acimy w levelach, wi?c to nie szkodzi ?e za darmo. Mo?e by? chocia?by na podstawowym, ale wg. mnie powinna by? mo?liwa ekspercka za darmoch?.

A i jak kto? przeoczy? to edytowa?em poprzedniego posta dodaj?c ten swój 2 pomys? na który w tym czasie kto? chyba te? wpad? ale opisa?em go ca?kiem dok?adnie.
____________________
H5N1? Heroes 5 Number 1!
 
 
 
metatron1983 


ubi.com: metatron1983

Wiek: 34
Dołączył: 20 Mar 2008
Posty: 276
Wysłany: 2010-08-11, 11:02   

Co do zdolno?ci maszyn wojennych uwa?am, ?e musz? by? gruntownie przebudowane. Skill katapulty mia?by tylko sens jakby dawa? dopa?y do (?ycia, obra?e?, inicjatywy, ilo?ci amunicji namiotu maszyn). Trzeba by by?o podj?? decyzj? czy bra? 3 strza?ow? balist? z katapult? cz balist? z namiotem, a mo?e namiot z katapult?.

Bonus do goblinów za jednostki 3 poziomu jest lipny bo przecie? po rozwoju dostajemy te jednostki, dlatego mo?e uda?o by si? ustawi? ten wspó?czynnik na sta?? liczb?. Skill w maszynach dotycz?cy goblinów te? mo?na by by?o przerobi? na to samo kopyto.

Mantykor pami?taj? ?eby dosta? kl?tw? umarlaka trzeba cz?sto wybra? ma?o przydatny skill. W tej chwili tylko jak nie mam wyboru bior? t? umiej?tno??.
 
 
 
Mantykor ubi.com: Dav7id

Wiek: 23
Dołączył: 29 Paź 2008
Posty: 591
Wysłany: 2010-08-11, 11:24   

Do Chro? Nas Wszystkich chyba nie b?dzie problemu da? jakiej? warto?ci i wspó?czynnika 0 dla ilo?ci wojowników w armii (czyli np. 40 + 0*X, albo co? w tym stylu je?li tak wygl?da formu?a, gdzie X to ilo?? wojowników, r?baczy i pod?egaczy w armii).

Ale wsparcie goblinów to ja bym w ogóle usun?? bo trójstrza?owa katapulta do niczego im, a w zale?no?ci od liczby autozapisów jakie robi? gracze i tego, czy bohater zaczyna z wózkiem, zale?a?o by ile dostanie goblinów, z reszt? ju? 1 skill do goblinów jest, w dodatku przydatniejszy. Bo kto bior?c machiny wojenne marnowa?by 2 skille dla tych goblinów? Id?c w machiny idzie si? w balist? i/lub namiot medyka do leczenia z choróbsk.
____________________
H5N1? Heroes 5 Number 1!
 
 
 
metatron1983 


ubi.com: metatron1983

Wiek: 34
Dołączył: 20 Mar 2008
Posty: 276
Wysłany: 2010-08-11, 11:49   

za?o?y?em tutaj, ?e jednak katapulta by co? dawa?a np. tak jak pisa?em w po?cie wy?ej.
 
 
 
Mantykor ubi.com: Dav7id

Wiek: 23
Dołączył: 29 Paź 2008
Posty: 591
Wysłany: 2010-08-11, 14:31   

No tak, ale nie wiem jak to widzisz, bo mo?na chyba wrzuci? do Machin Wojennych zamiast katapulty inny skill (np. no taki Mistrz Lodu) ale nowej zdolno?ci si? nie zrobi :P Chyba ?e zmodyfikuje si? inn?, podobn? do zamierzonego efektu... ja si? nie znam za bardzo :)
____________________
H5N1? Heroes 5 Number 1!
 
 
 
albolabris ubi.com: albolabris

Wiek: 33
Dołączył: 19 Mar 2008
Posty: 1332
Wysłany: 2010-08-11, 14:51   

Ale?cie si? Panowie rozbrykali :mrgreen:

Niestety, nie mam zbyt dobrych wie?ci. 95% z tego co wypisali?cie jest po prostu nie do zrobienia. Mog? zmienic zdolno?ci i umiej?tno?ci tylko te, które zawiera plik DefaultStats.xdb.
Wiele z nich, które wypisali?cie ju? dawno sam chcia?em zmienic ale nie mog?em. Teraz dla pewno?ci jeszcze sprawdzi?em dok?adnie po kolei wszystko i wygl?da to mniej wi?cej tak:

@metatron

- Kilghana nie da rady zrobic tak jak chcecie

- wsparcie goblinów - bez przesady, nikt nie bierze katapulty ani tym bardziej tego skila

- piekielny ogie? - da rad? zwi?kszyc podstaw? dmg oraz zmienic dmg za ka?dy kolejny punkt mocy, niestety nie da si? sterowac szans?; jednak ja korzystam z tego je?li id? w destro i jest ?cie?ka która zrobi ?adnego spela; w destro jest umiejka, która podwaja dmg z ognia ( przyk?adowo marbas w duel modzie ) i wtedy ju? jest to co? mocnego

- upad?y rycerz - brak sterowania

- zmierzch - brak sterowania

- lodowate ko?ci - brak sterowania

- odporno?c ko?ci - wed?u mnie 20% to du?o za zdolno?c 2 stopnia ale i tak brak sterowania...

- w?adca nieumar?ych - brak sterowania

- gniew natury - brak sterowania

- dowódzctwo - brak sterowania; nie da rady zmienic liczby tancerzy bo nie mo?na pu?cic mapy aby si? zaczyna?a np od 1 dnia 3 lub 4 tygodnia zamiast od 1 dnia 1 tygodnia ( chcia?em to obej?c w ten w?a?nie sposób ) zatem nic z tego; umiej?tno?c nie jest z?a bo dodaje +2 obrony a to ju? co?

- poznaj swojego wroga - brak sterowania; tutaj zwi?kszenie uwa?am jest nie na miejscu bo na potrzeby balansu i os?abienia sylvanu ju? dawno temu zabrano im budynek z zamku daj?cy w?a?nie te 10%; elfy i tak s? silne...

- zdalne sterowanie - brak sterowania

- odbicie zakl?cia aby ini spad?a o po?ow? - brak sterowania

- nie dam rady zrobic nic z namiotem poza zwi?kszeniem jego liczby u?yc z 3 do 5 co ju? wprowadzi?em; uwa?am jednak to za nieco zb?dne poniewa? jesli kto? decyduje si? i? w machiny to zwykle jest to potrójna balista i ewentualnie namiot wi?c na namiot plagi ju? i tak miejsca nie ma; jest jest opcja zwi?kszenia hp machin ale s?dz?, ?e na tej arenie jest to zb?dne - 3 lub 4 strza?owa przypakowana balista potrafi narobic sporo szkód; nawet je?li strzeli 2 lub 3 tury to i tak mo?na przy jej pomocy pozbyc si? kluczowych jednostek wrogiej armii

- tapni?cie - przesadzacie ju? panowie troch?, to bitwy na otwartym polu a nie obl??enia a poza tym znów brak sterowania

- katapulta i deszcz siarki - brak sterowania

- nagrody s? wed?ug mnie ok, cz?sto korzystam z tych skili id?c w magiczne buildy; zwi?kszenie jest zb?dne

- kl?twa umarlaka - brak sterowania

- ognisty gniew - brak sterowania

- zimna stal - brak sterowania


@Serafinek

Cytat:
Jeszcze jedna sprawa tyczy si? puszczania tur, wed?ug mnie powinno si? puszcza? tury:
-Po spojrzeniu w chatk? maga
-Po zrobieniu buildu (ile? razy mi si? zderzy?o, ?e po zrobieniu perfekcyjnego buildu pad?o po??czenie i za drugim razem taki nie wszed?)
-Przed sam? walk?


Tutaj jest s?uszna uwaga i ju? te? dawno o tym my?la?em bo cz?sto tak robie. Tylko z ma?? poprawk?. Drugi zapis b?dzie nakazany po opuszczeniu strefy startowej przez obu graczy. Dlaczego tak? Poniewa? ju? teraz zdarzaj? si? naci?gacze, którzy po sko?czeniu buildu zapisuj? tur? aby wygenerowac 500 na jeszcze jedna zmian? :mrgreen:


Ogólnie to chro? nas wszystkich nie dzia?a tak jak macie w opisach na ko?ach. Liczba goblinów nie jest wielokrotno?ci? liczby wojowników. Ilo?c globlinów zale?y on numeru tygodnia tak samo jak w przypadku tancerzy. Obu tych zdolno?ci jednak nie da si? zmienic tak?e nic tu nie wymy?limy. One daj? +2 obrony co ju? jest ok. Nie uwa?am aby to by?y s?abe umiejki. U elfa prowadzi ona do kary boskiej natomiast barbarzy?cy 2 obrony zawsze si? przyda.@Mantykor


Od razu mówi?, ?e przerabianie kó? umiej?tno?ci lub banowanie jakich? zdolno?ci czy talentów nie wchodzi w gr?. Od zmian nieprzydatnych skili jest mentor i pieni?dze na to przeznaczone. Wymienione skile pojawiaj? si? rzadko a nawet je?li to mo?na ich nie wybierac bo rzadko kiedy zdarza si? tak, ?e na 4 oferowane rzeczy na poziom ( 2 talenty, 2 umiejki ) wszystkie s? nieprzydatne.
Ludzie maj? si? tak?e wykazac umiej?tnym dobieraniem talentów i zdolno?ci oraz rozwa?nym levelowaniem. Je?li oczy?cimy wszystkie zb?dne rzeczy to za ka?dym razem uzyskasz wszystko co chcesz a nie o to do ko?ca chodzi na arenie - chodzi o to aby? sobie poradzi? w ka?dych mo?liwych warunkach.

Pomys? przerabiania ko?a lub banowania zdolno?ci odpada z miejsca pomimo, ?e Maniek móg?by z tym zrobic co chce. I tak ju? sporo zmieniamy... Je?li umiej?tno?ci sa zb?dne to si? ich po prostu nie bierze i tyle...


-----------------------------------


Odno?nie logistyki to jest pewien pomys? tylko to jest nie?atwe do zrobienia. Poniewa? ona faktycznie jako talent jest nieprzydatna my?leli?my nad dodaniem budynku, który w zale?no?ci od poziomu talentu dawa?by jaki? bonus np:

- za podstaw? - 1 s?aby artefakt
- za awans - 1 silny artefakt
- za ekspert - 1 silny + 1 s?aby

Z dodatkowych pomys?ów jak ju? niektórzy mogli zauwa?yc jest w planach o?tarz ofiarny aby móc wymieniac artefakty na kolejny poziom do?wiadczenia je?li te nam zbytnio nie podpasuj?. Tutaj jednak potrzebna jest ju? pomoc skryptera z wy?szej pó?ki, na któr? cierpliwie czekamy.

Tyle na razie. Przykro mi, ?e si? tak rozpisali?cie bo jak zaznaczy?em na wst?pie, przewa?aj?cej wi?kszo?ci zrobic si? nie da. Generalnie je?li jest co? co mo?na by jeszcze poprawic ale nie zosta?o to przeze mnie wypisane w pierwszym po?cie to najprawdopodobniej si? nie da tego zrobic ;-) Arena jest jak dziecko dla mnie i niewiele rzeczy mi tu umknie :mrgreen:
 
 
 
metatron1983 


ubi.com: metatron1983

Wiek: 34
Dołączył: 20 Mar 2008
Posty: 276
Wysłany: 2010-08-11, 14:58   

Mo?e taka katapulta zyska?aby zdolno?? podobn? do rozwijania maszyn( podstawowe, zaawansowane i eksperckie). Podskoczy?oby zdrowie, obra?enia i amunicja do namiotu. Deszcz siarki móg?by zwi?ksza? inicjatyw? maszyn tak jak u krasnali zdolno?? maszyny runiczne.
 
 
 
Mantykor ubi.com: Dav7id

Wiek: 23
Dołączył: 29 Paź 2008
Posty: 591
Wysłany: 2010-08-11, 15:17   

Te? my?la?em o tym, ?eby zdolno?? Katapulta dzia?a?a jak Machiny Wojenne. Ale to chyba nie da rady... za to z tymi Maszynami Runicznymi to jest doby pomys?, o ile jest wykonalny i nie popsuje estetyki...

No to 2 z moich pomys?ów odpada :D

Ale miej t? list? na uwadze mo?e przy nast?pnej arenie, mo?e jeszcze wyjdzie na to ?e si? przyda.

A 3 pomys? który mi znienacka przyszed? to ten z logistyk?. Widz?, ?e ju? pomy?leli?cie o tym wcze?niej.

Artefakt za logistyk? to ciekawy pomys?! Tym bardziej ?e darmowa logistyka, któr? ja proponowa?em by?a by nie fair w stosunku do ras, które maj? wysokie szanse na jej zdobycie, a wzmacnia?a by lekko te co maj? szanse niskie.

Oba pomys?y s? jednak dobre, mo?e ten z artefaktami nieco lepszy, wi?c warto który? z nich wykorzysta?. Oczywi?cie ten ew. bonusowy artefakt to jeszcze przed o?tarzem, który mam nadziej?, uda si? doda? bo to ciekawy bonus.

I jeszcze jedna rzecz: je?li b?dzie o?tarz, to zwoje i ró?d?ki zyskaj? troch? na warto?ci. Warto si? zastanowi? nad ich ewentualnym dodaniem, z tym ?e np. b?d? zawiera? w sobie tylko zakl?cia poziomów 3-5.

OK karty na stó?, wpad? mi jeszcze jeden pomys? do g?owy: Mo?e da si? usun?? niektóre bugi z gry, z czego niektóre zebra?em w temacie na forum?

B??dy w grze
____________________
H5N1? Heroes 5 Number 1!
 
 
 
Mohikaninubi.com: Mohikanin

Wiek: 27
Dołączył: 19 Mar 2008
Posty: 430
Wysłany: 2010-08-11, 15:26   

Zwi?kszenie inicjatywy, czy wr?cz dawanie wszystkim rasom dost?p do zdolno?ci podobnej do runicznych maszyn to lekka przesada. Trzeba by wzi?? pod uwag? fakt jak mocna jest balista w danej rasie i im silniejsza tym trudniejszy powinien by? dost?p do tej umiej?tno?ci. Moim zdaniem odpada, jako? nie przypad? mi ten pomys? do gustu.

Co do przywracania zwojów i ró?d?ek, to jestem przeciwny. Do tej pory by?y i si? nie sprawdzi?y, teraz zobaczmy jak si? gra bez nich. Artefakty do odstrza?u i tak b?d? ze wzgl?du na dublowanie miejsc w ekwipunku.

Co do b??dów, to trzeba je przejrze? i niektóre na pewno wyeliminowa?, celny strza? Mantykor :-P
Pytanie czy usuni?cie niemo?liwo?ci u?ycia run sza?u bojowego zahipnotyzowan? jednostk? jest w ogóle mo?liwe :mrgreen:
 
 
 
Unknown
Dołączył: 05 Lis 2008
Posty: 244
Wysłany: 2010-08-11, 16:16   

A ja proponuj? zmieni? kolejno?? aby do zamku wpada? po zebraniu artefaktów, zmiana niewielka ale czasem mo?e by? pomocna.
 
 
 
Mantykor ubi.com: Dav7id

Wiek: 23
Dołączył: 29 Paź 2008
Posty: 591
Wysłany: 2010-08-11, 18:02   

My?l?, Unknown ?e da?o by to za du?ego kopa Akademii: Korona Sar Issusa, jaka? Tunika Rze?bionego Cia?a i mini-arty s? ju? troch? za mocne wtedy.

Jeszcze co do b??dów: np. ten z Ognistymi Smokami, które mog? u?ywa? Run Smoczej Si?y, mo?e np. tutaj da si? to zmieni?, tzn. gdzie? w pliku musi by? pomy?ka i ta jednostka nie jest wykluczona z istot które mog? u?ywa? tej runy.

Pewnie jest chocia? kilka takich b??dów co da si? naprawi?, niekoniecznie z tej listy.

Acha. Ró?d?ki i zwoje po podniesieniu do czarów 3-5 poziomu my?l?, ?e by si? sprawdzi?y. Nie wyst?puj? zawsze, ale tego typu zakl?cia rzucane za darmoch? mog?y by da? kopa. Chocia? nie wiem czy 5 poziomu mog? by? tam zakl?cia... No i te? jest kwestia tego ?e je?li b?dzie opcja kupowania zakl?? to warto?? ró?d?ek i zwoji spadnie.
____________________
H5N1? Heroes 5 Number 1!
 
 
 
albolabris ubi.com: albolabris

Wiek: 33
Dołączył: 19 Mar 2008
Posty: 1332
Wysłany: 2010-08-11, 22:13   

Mod machin, o którym mówicie jest poza zasi?gi?m...

Tak, akademia by?a by mocno przesadzona tworz?c arty z ubranym bohem... Loch no chance...

Zwoje i rózgi lec?, to ju? postanowione...


Odno?nie b??dów to Panowie ?yczycie sobie po prostu patcha, którego nawet kr?gi fanowskie jeszcze nie robi?y i raczej si? tego nie podejmowa?y bo od razu wynik? z tego spór je?li si? nie myl?. Tutaj jest red light zwi?zany z brakiem dost?pu do core. Te rzeczy móg?by naprawic Ubisoft ale nie b?d?my naiwni... Ja tak?e chcia?bym by kiedy? ?wiat?o dziennie ujrza?a wersja 3.2 bo tych b??dów troch? jest - jak si? je zna to dobrze ale nadal frustruj? i wadz?. Bez nich... oj mi?o mi?o by by?o...


Maniek mnie naciska o jedn? chatk? wied?my i tak powoli powoli mnie ju? prze?ama? prawie :mrgreen: Mo?emy dac jedn? na prób?, co Wy na to ? To oznacza ni mniej ni wi?cej, ?e je?li wypali motyw z o?tarzem to skaczemy w gór? o 2 skile ( w tym jeden poziom, choc nie zawsze rzecz jasna bo mo?na nie wymieniac nic na expa ). Nie wiem tylko czy to nie zaburzy kwestii finansowej bo jak do wymiany to 500 a ta pula, która by?a dotychczas jest dosyc skrupulatnie wyliczona. Chwil? rozwa?a?em +2k na wymian? w mentorze ale nie wiem czy warto d?ubac w tym...
 
 
 
Mantykor ubi.com: Dav7id

Wiek: 23
Dołączył: 29 Paź 2008
Posty: 591
Wysłany: 2010-08-11, 23:03   

Pami?taj ?e +1 losowy skill nie podnosi poziomu (a od niego zale?y koszt zapominania). Tak?e wszystko pod kontrol? ;]
____________________
H5N1? Heroes 5 Number 1!
 
 
 
Mantykor ubi.com: Dav7id

Wiek: 23
Dołączył: 29 Paź 2008
Posty: 591
Wysłany: 2010-08-19, 13:18   

Nie wiem czy to b??d, ale Haggash ma tylko Sza? Krwi + Podstawowy Atak. Inni bohaterowie maj? po 3 talenty/zdolno?ci na 1 poziomie.
____________________
H5N1? Heroes 5 Number 1!
Ostatnio zmieniony przez Mantykor 2010-08-19, 20:56, w całości zmieniany 2 razy  
 
 
 
albolabris ubi.com: albolabris

Wiek: 33
Dołączył: 19 Mar 2008
Posty: 1332
Wysłany: 2010-08-19, 14:15   

A pami?c krwi to co ? :mrgreen:
 
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group | Template ligaheroes created by moonman