Poprzedni temat «» Następny temat
Arena - Poprawki i Zmiany
Autor Wiadomość
Mantykor ubi.com: Dav7id

Wiek: 23
Dołączył: 29 Paź 2008
Posty: 591
Wysłany: 2010-08-19, 20:58   

A, rzeczywi?cie. Nie zwróci?em uwagi na ten pasek.

Gra?em dzi? z adrianem i zauwa?yli?my, ?e opisy niektórych zmienionych rzeczy (np. runy wskrzeszenia) nie zgadzaj? si? z efektem.

My?l?, ?e nale?y zmieni? opisy wszystkich modyfikowanych czarów/umiej?tno?ci itp. A je?li si? nie da to aby by? uczciwym, trzeba przynajmniej je wymieni? w opisie mapy. Nie wszyscy wiedz? jakie zmiany zachodzi?y od wersji 1, 2 a? do tej wersji.
____________________
H5N1? Heroes 5 Number 1!
 
 
 
Mantykor ubi.com: Dav7id

Wiek: 23
Dołączył: 29 Paź 2008
Posty: 591
Wysłany: 2010-09-13, 21:07   

Nast?pna rzecz, to mam pewien pomys? jak urozmaici? i ulepszy? aren?.

Mam na my?li szachownic? w podziemiach. W tej postaci w jakiej jest, walczy si? zawsze na tych 11 chyba arenach, bo bawi? si? w szukanego po portalach si? nikomu raczej nie chce.

Przez to cz??? aren w ogóle nie jest zauwa?ana (np. te wodne czy krasnoludzkie).

I teraz chcia?bym, ?eby wszystkie areny zbi? w jeden korytarz. A dok?adniej to najlepiej tak:

a)

AAAAAAA
AAAAAAA
P ------------ P
AAAAAAA
AAAAAAA

P - portal
A - arena


b) i tutaj mam jeszcze ciekawszy pomys? ale nie wiem czy dobry:

_A_
_A_
_A_
_A_
_A_
P _A_ P
_A_
_A_
_A_
_A_


itd.
To znaczy ?e areny to pola np. 5x1 (poziome, wyd?u?one w stron? portali). A pomi?dzy nimi jaka? ?ciana, mur ?eby nie naje?d?a? na dwie naraz. Dzi?ki temu zajmowane miejsce b?dzie minimalne i nie b?dzie si? da?o pomyli? co do granic areny. Mo?e by? te? tak:

b*)


_A_ _A_
_A_ _A_
P _A_ _A_ P
_A_ _A_
_A_ _A_Tylko prosz?, nie tak jak jest teraz :D Mam nadziej?, ?e nie robi to problemu.

P.S. Fajny jest Avatar ?mierci na arenie ;] Szacun.
____________________
H5N1? Heroes 5 Number 1!
 
 
 
albolabris ubi.com: albolabris

Wiek: 33
Dołączył: 19 Mar 2008
Posty: 1332
Wysłany: 2010-09-14, 17:07   

Pole wyboru aren od dawna jest ju? zrobione i jest wystarczaj?co dopakowane, zapewniam :mrgreen:
 
 
 
Mantykor ubi.com: Dav7id

Wiek: 23
Dołączył: 29 Paź 2008
Posty: 591
Wysłany: 2010-09-14, 19:25   

Ale na przyk?ad na zwyk?ych arenach chyba nie trafiaj? si? nadbrze?ne i nie ma krasnoludzkich, przynajmniej w pierwszym pomieszczeniu.
____________________
H5N1? Heroes 5 Number 1!
 
 
 
albolabris ubi.com: albolabris

Wiek: 33
Dołączył: 19 Mar 2008
Posty: 1332
Wysłany: 2010-09-14, 19:43   

No nie trafiaj? si? je?li chodzi o podstawowe areny ( te bonusowe s? tak pozapinane, ?e nawet stoj?c nie przy wodzie odpala si? arena z elementami wodnymi - kwestia gdzie jest pointer umieszczony, wiesz o co chodzi przecie? bo robi?e? sam arenki ;-) ). Po to by?a zrobiona opcja terenów osobno rzecznych i morskich. Maniek rozwi?za? to jednak troch? inaczej tym razem i jest to ju? zaimplementowane tak?e spokojna g?owa. Wszystko jest pod kontrol? :mrgreen:


To s? ma?o instotne rzeczy i na pewno nie b?d? podlega?y g?osowaniu itd. Maniek robi mapk? wed?ug w?asnego pomys?u i ten ca?y pomys? zostanie zaserwowany po sko?czeniu. Podoba Ci si? lub nie, tyle w temacie...
Ja bym wola? aby pojawia?y si? komentarze na temat tych wszystkich zmian mechanicznych.
Sam ju? wiem, ?e niektóre rzeczy b?d? wymaga?y ma?ych korekt no ale moje 20 partii to nie to samo co 200 zagrane przez inne osoby.
Mapka dost?pna ju? ponad miesi?c zdaje si? a tu cisza jeno :-P

Krasnoludzki to jest ?nieg ;-) Jesli chodzi o krasnoludzkie podziemia to zwa?a na maksa bo to jest zawsze go?a patelnia bez ?adnych przeszkód, co mo?na ?adnie wykorzystac niektórymi rasami przy okreslonych buildach 8-)
 
 
 
Michi69 ubi.com: Michi_69

Wiek: 29
Dołączył: 02 Lut 2009
Posty: 550
Wysłany: 2010-09-14, 20:08   

Cytat:
Sam ju? wiem, ?e niektóre rzeczy b?d? wymaga?y ma?ych korekt no ale moje 20 partii to nie to samo co 200 zagrane przez inne osoby.
Mapka dost?pna ju? ponad miesi?c zdaje si? a tu cisza jen


Kto niby zagra? 200 partii na nowej arenie? Mo?e Bania, ale nawet to nie jest pewne. Ja zagra?em mo?e 50 i wiem, ?e nie odwa?? si? tutaj napisa? nawet jednego komentarza dotycz?cego zmian mechanicznych, pomimo ?e da?o si? zaobserwowa? kilka rzeczy. Powód jest prosty - ka?da ró?na od Twojej propozycja zmiany spotka si? z odmow? - bo w ko?cu znasz si? na balansie najlepiej. (Albo te? moje propozycje wywodz? si? z goryczy pora?ki w pojedynczej grze) A moje komentarze dotycz?ce poprzedniej wersji areny sko?czy?y si? niema?ym spi?ciem mi?dzy nami. Wi?c ja pozostaj? w wierze, ?e jako znaj?cy si? na hirku najlepiej z nas u?ytkownik dopicujesz do perfekcji t? aren?, ?askawie nas tylko informuj?c o koniecznych zmianach. W?tpi?, by którykolwiek z nas móg?by tutaj dorzuci? co?, czego Ty wcze?niej nie wymy?li?e?.
 
 
 
Mantykor ubi.com: Dav7id

Wiek: 23
Dołączył: 29 Paź 2008
Posty: 591
Wysłany: 2010-09-14, 21:47   

Co do aren to w?a?nie podejrzewa?em, ?e podpi?li?cie pod jedno bo chyba raz mi si? jaka? wodna trafi?a... ale w przypadku tych nowych czasem ci??ko odró?ni?.
I rzeczywi?cie, wiem jak to mo?na zrobi? :mrgreen:

Po prostu mia?em pomys? i chcia?em co? napisa? i nie musisz mnie w ten sposób zbywa?.

No to ja milkn?, róbta co chceta.
____________________
H5N1? Heroes 5 Number 1!
 
 
 
albolabris ubi.com: albolabris

Wiek: 33
Dołączył: 19 Mar 2008
Posty: 1332
Wysłany: 2010-09-15, 11:26   

Od miesi?ca wiadomo, ?e Arena przechodzi lifting i wszystko b?dzie new, w tym i szachownica do aren te?. Po prostu szkoda Twojego czasu na aplikowanie ( troch? na si?? ju? ) takich postów.
Napisa?em Ci jednym zdaniem, ?e to ju? jest zrobione i jest zrobione jak trzeba na co w kolejnym po?cie widze Twoje "ale" oraz ?e chyba co? tam jest jako? tam. Czyli nawet pewno?ci nie masz jak jest ale chcesz zmieniac. Nie t?dy droga... Problem z Tob? Mantykor jest zawsze ten sam - du?o piszesz natomiast prawie w ogóle nie grasz... Wnioski z tego wyjmij sam...


W gruncie rzeczy masz Michi racj?. Tyle tylko, ?e sytuacja nieco si? zmieni?a od tamtego czasu. Wtedy to by?o jak pasterz i owieczki. Nikt z tej Ligi nie mia? wystarczaj?co du?o expa i wiedzy aby byc w stanie pomóc mi w balansie. Za niski by? tak?e poziom. Rok temu za?yna?em na Arenie ka?dego jak chcia?em... Teraz do ka?dego musz? si? ju? solidnie przyk?adac ;-) Po roku widac jak na d?oni, ?e ludzie bij? si? znacznie lepiej. Gracie wszyscy na Arenie od ponad roku wiec ka?dy ma na koncie mas? gier. Dopiero teraz w?a?ciwie jeste?cie na etapie na jakim ja by?em rok temu. Dopiero teraz wiecie, które kombinacje, matchupy czy zdolno?ci lub arty s? nie bardzo lub co? z nimi nie tak w pewnych sytuacjach. Wi?c mylisz si? co do tego, ?e wszystko spotka si? z odmow?. Nie spotka si? je?li b?dzie trafione i ju? z tego tematu niektóre propozycj? zosta?y zaimplementowane.
To czego nie jestem w stanie wykonac juz wypisa?em dlatego du?o rzeczy jest odrzuconych z racji czystej awykonalno?ci. To co wiem, ?e jest kiepskim pomys?em i si? nie sprawdzi wytykam i otwarcie mówi?.
Nikomu nie trzeba obecnie a? 200 partii aby sie przekonac czy koretka jakiej? jednostki lub zdolno?ci sprawdza si? dobrze czy nie. Wystarczy du?o mniej poniewa? masz za sob? setki gier na poprzedniej wersji i to jest jedynie kwestia porównania. Przyk?adowo nie mia?em okazji jeszcze dobrze sprawdzic avatara arantira poniewa? trafi?em go tylko raz w grze na luzie wi?c avatar by? tylko bajerem. No i nie wiem w?a?ciwie czy jest za mocny, za s?aby, za tani, za drogi? Bo nikt go nie skomentowa? a byc mo?e zagra? nim ju? kilka razy.

Co do przyjmowania lub odrzucania, có?, takie prawo autora :-P Dzi?ki za wiar? :mrgreen:

I nie chodzi mi o dorzucenie lub wymy?lenie czego? nowego bo faktycznie tutaj raczej ju? co tylko mo?na by?o to jest wyeksploatowane. Ja mówi? o komentarzach odno?nie tego co jest zmienione. Przyk?adowo trzeba b?dzie cofn?c dodanie hp Banshee. Fala zadaje ju? teraz ?adne obra?enia a jednostka jest deko twarda i robi za du?y m?yn co zauwa?y?em w kilku grach. O tego typu rzeczy mi chodzi. Nie potrzebujesz do tego 200 partii, wystarczy kilka :-)

Zatem, be brave and share your observations, please ;-)
 
 
 
Mantykor ubi.com: Dav7id

Wiek: 23
Dołączył: 29 Paź 2008
Posty: 591
Wysłany: 2010-09-15, 17:15   

Mia?em si? nie odzywa? ale co? mi to nie wychodzi.

Mam pomys?, mo?na krasnoludzki teren podpi?? pod zwyk?e podziemia albo zimowe tereny, je?li to nie przeszkadza. Wtedy na powierzchni by by?y kryszta?y i grzyby ale co tam :)

Da?em tylko pomys? nie spieram si? mo?e rzeczywi?cie nie warto o 1 aren? si? k?óci?, chocia? zrobili?my kilka nowych ?eby by?a wi?ksza ró?norodno??, wi?c nie zaszkodzi?o by na pewno...
____________________
H5N1? Heroes 5 Number 1!
 
 
 
Michi69 ubi.com: Michi_69

Wiek: 29
Dołączył: 02 Lut 2009
Posty: 550
Wysłany: 2010-09-17, 14:16   

Mantykor, wydaje mi si? ?e albolabrisowi chodzi?o o to, ?e mapka jest ju? graficznie dopracowana do perfekcji, a Twoje s?uszne w?tpliwo?ci zosta?y wprowadzone w ?ycie; po prostu nie uj?? tego dobrze w s?owa. Natomiast zgadzam si? ca?kowicie z nim w tym, ?e Twoje uwagi s? bezcelowe, skoro i tak nie grasz na tej mapce, a szkoda. :(


Na pocz?tek podziel? si? uwag?, któr? otrzyma?em od paru u?ytkowników pragn?cych zachowa? anonimowo??... Czy wszystkie te zmiany w mechanice gry nie s? sprzeczne z celem, dla jakiego arena w ogóle powsta?a? Mam tu na my?li nauczenie si? zasad panuj?cych w walce by móc potem je z sukcesem zastosowa? na mapkach - które b?d? co b?d? s? najwa?niejszym elementem tej gry. I w tym momencie zmieniaj?c atrybuty nie jednej czy dwóch, ale 36 jednostek - zmieniamy w zasadzie ca?? gr?, tworzymy jak gdyby w?asn? gr? na arenie, która nie b?dzie mia?a ?adnego zastosowania ju? np. w turniejach na mapach losowych tudzie? standardowych.

Dla mnie osobi?cie nie jest to jaki? wi?kszy problem, bo najwa?niejsze atrybuty takie jak pr?dko?? jednostki czy punkty ?ycia mam mniej wi?cej w g?owie i umiem sobie przywo?a? oryginalne wersje jak gram w mapce. Natomiast dla nowych graczy mo?e to by? do?? powa?ny k?opot - cz?sto zach?cam ich do grania na arenach w?a?nie po to, by lepiej grali na mapkach, umieli wybiera? s?uszne ulepszenia jednostek itp. Teraz nie b?dzie ju? 's?usznego ulepszenia' - wi?kszo?? jest w miar? wyrównana i kto? kto b?dzie chcia? prze?o?y? wybory z areny na wybory na mapie mo?e si? ostro na tym przejecha?.

Z drugiej strony jednak, je?li celem tej areny nie jest przygotowanie do gry na mapkach, a po prostu rozwini?cie zupe?nie nowego kierunku gry - to zmiany s? jak najbardziej trafione i s?uszne. Stwarzaj? dziesi?tki dot?d niemo?liwych rozwi?za? i strategii do zastosowania. Wi?c je?li przyjmujemy zgodnie i? takie co? nas interesuje, mo?emy ju? zacz?? dyskusj? o konkretnych zmianach..


Je?li chodzi o Arantira to gra?em nim zaledwie 2 razy, lecz to wystarcza by stwierdzi?, ?e zarówno on, jak i jego 'odpowiednio dostosowany' avatar s? bezu?yteczni...
Sam Avatar z tego co pami?tam kosztowa? a? 36 many, wi?c wi?cej ni? przywo?anie feniksa. Natomiast jego statystyki (att,def, dmg) by?y zdecydowanie gorsze ni? analogicznego feniksa. Ma?o tego, wystarczy takiego avatarka zabi? - ko?czy nam si? mana. Moim zdaniem albo zmniejszamy koszt i zwi?kszamy moc avatara, albo nale?y zrezygnowa? z tego bohatera.

Mam te? w?tpliwo?ci odno?nie zdolno?ci Groka. Wydaje si?, ?e jego umiej?tno?? ze s?abo?ci? redukuj?c? obron? wzbudzi?a ma?o popularno?ci (ani razu si? nie spotka?em z tym na razie, sam te? zawsze wywalam - rzadko kiedy przydaje si? gra? infernem mrokiem). Natomiast jego poprzedni czar - teleport - wraz z mo?liwo?ci? doj?cia do szturmu teleportu by?a po pierwsze bardzo ciekawa, po drugie do?? cz?sto i skutecznie stosowana. Mo?e da?oby si? rozwa?y? powrót do teleportu + zmiana nieu?ytecznej umiej?tno?ci na jak?? inn??

I jeszcze nie podoba mi si? nowy Arcydemon, a raczej za bardzo mi si? podoba. Wyrównano mu zasi?g oraz inicjatyw? w stosunku do Arcydiab?a. Natomiast atak ma taki sam, obron? wi?ksz?, hp wi?ksze, zdolno?ci teleportacji s? porównywalne. Osobi?cie w 99% przypadków wybior? teraz arcydemona, przed zmian? wybiera?em go raz na dwie partie. Teraz nadaje si? lepiej zarówno do szybkiego ataku, jak i d?u?szej gry na przetrwanie. Proponuj? zrezygnowa? ze zwi?kszenia chocia?by pr?dko?ci Arcydemona.
 
 
 
Mantykor ubi.com: Dav7id

Wiek: 23
Dołączył: 29 Paź 2008
Posty: 591
Wysłany: 2010-09-17, 15:36   

Dla sprostowania gra?em na tej mapce nieraz.

Co do awatara spróbuj? oceni? jego u?yteczno??:


Jeden z bohaterów to Arantir a drugi to mistrz przywo?ania z Feniksem.

?atwo?? zdobycia:* Awatar > Feniks
Koszt: Awatar (2*poziom) > Feniks (35)**
Atak: Awatar (8 + 2*poziom) < Feniks (10 + 2*poziom)
Obrona: Awatar (8 + 2*poziom) < Feniks (10 + 2*poziom)
Szybko??: Awatar (6) < Feniks (7)
Obra?enia minimalne: Awatar (5*poziom + 7*si?a czarów) / Feniks (10*si?a czarów)
Obra?enia maksymalne: Awatar (7*poziom + 10*si?a czarów) / Feniks (15*si?a czarów)
Punkty ?ycia:*** Awatar (100 + 20*poziom + 10*si?a czarów + 20*wiedza) / Feniks (300 + 30*si?a czarów)
Inicjatywa: Awatar (10 + poziom/5)**** < Feniks (15)
Zdolno?ci specjalne: (zdolno?ci latania, du?a istota i ?ywio?ak - nieumar?y s? dosy? podobne dla obu dlatego ich nie uwzgl?dniam) Awatar (Atak Kl?tw?, Uderzenie Smutku, Groza ?mierci) > Feniks (Odporno?? na ogie?, ognista tarcza)
Inne: Awatar (jak zginie to bohater traci ca?? man?) < Feniks

* Arantir ma o tyle wygodnie ?e awatara ma od razu i nie musi wydawa? pktów na mistrzostwo przywo?ania i nie musi mie? feniksa w gildii magów.
** Na Arenie b?dzie to 32 lub 34 punktów many je?li chodzi o koszt awatara: w zale?no?ci od poziomu Arantira
*** Tutaj raczej wygrywa Feniks, ale im pot??niejszy jest bohater tym lepiej wypadnie tutaj awatar, chyba ?e jako jedyna rozwijana jest si?a czarów).
**** Ale w rzeczywisto?ci Awek ma tylko 11 inicjatywy a nie 13.

Wzory sprawdzi?em w rzeczywisto?ci ale nie wszystkie. My?l?, ?e s? dobre (z manuala). Z tego wynika ?e Awatar jest s?abszy od Feniksa i si? go mniej op?aca u?ywa?.

Wed?ug mnie nale?y zrówna? niektóre statystyki, np. atak, obrona, pr?dko?? a poza tym pomy?le?, o ile silniejszy ma by? avek. To znaczy czy lepszy mo?e od Feniksa, czy te? na podobnym poziomie.
____________________
H5N1? Heroes 5 Number 1!
 
 
 
albolabris ubi.com: albolabris

Wiek: 33
Dołączył: 19 Mar 2008
Posty: 1332
Wysłany: 2010-09-26, 11:07   

Najnowsza wersja Areny: Pobierz


Maniek uko?czy? swoje dzie?o zatem zapraszamy do komentarzy na temat wygl?du nowej Areny. O wszelkich innnych niedoci?gni?ciach czy nieprawid?owo?ciach prosz? informowac.

Je?li chodzi o mechanik? to zasz?y drobne zmiany, wszystkie zaktualizowane w g?ównym po?cie:

- Arcydemon traci bonus +1 do inicjatywy
- Banshee traci bonus 10 hp
- Jadowita Wiwerna traci bonus 10 hp ( zmiana regeneracji u hydry dzia?a tak?e i przy tej jednostce st?d redukcja hp )
- Atak w Szar?y zadaje 75% dmg
- Avatar zosta? wzmocniony - podniesiony atak, obrona, inicjatywa oraz dodano mu Niematerialno?c
- Garuna i Qurog - redukcja bonusu do ataku z 4 na 3 za ka?dy zabity oddzia?

Dodane zosta?y 3 areny autorstwa Mantykora:
- Ambush
- No, Not My Pumpkins
- Hall of FameOdno?nie Twojego posta Michi. Nie, Arena to nie jest jakie? poletko treningowe do map. Chocby nie wiem ile kto? gra? Aren mapy to nadal inna bajka. To inny tryb. ?wiadczy o tym chocby fakt, ?e ma?o jest osób u Nas, które graj? bardzo dobrze w obu tych trybach. Dowodów dostatek bo repów sp?ywa co nie miara i widac co czasem niektórzy robi? w FB pomimo, ?e mapk? zagrali dobrze patrz?c na wojsko i staty... Arena jest typow? map? do pojedynku. Wszelkie zmiany maj? na celu wy??cznie zrobienie tej mapy mo?liwie jak najlepszej oraz o najwi?kszym potencjale strategicznym. Zmiany poprawiaj? po prostu niedoci?gni?cia twórców. Jak pisa?em ju? na samym pocz?tku, nie trzeba si? ich uczyc na pami?c. Wszelkie pozmieniane statystyki s? zreszt? widoczne w samej grze.
Jak kto? jest nowy to nie zna i tych podstawowych parametrów. Zasada jest jednak prosta. Na mapach patrz na staty jednostek. Na Arenie wystarczy pami?tac i? wi?kszo?c jednostek jest równie przydatna w konkretnych buildach. To wszystko.
To jest Liga Heroes. Ligi zawsze eskploatuj? gr? jak tylko si? da. Modowalno?c zapewnia wi?ksz? ?ywotno?c grze. Inne turnieje tak?e przecie? maj? swoje modyfikacje. Jak pokazuje chocby Wojna Ras - w?asnej produkcji zmodowany szablon bije na g?ow? dowolny oryginalny. To samo dotyczy Areny. Ka?da walka na Arenie jest postokroc ciekawsza ni? starcie w trybie Duel Mode. Ciekawe turnieje, fajne mapy itd to wszystko dzi?ki modom, zmianom. Gdyby?my grali w go?? i oryginaln? wersj? H5 to gwarantuje Ci, ?e nic dobrego by z tego nie wysz?o. I nie znajdziesz wed?ug mnie na ?wiecie ?adnej Ligi , w której gracze graj? na wersji oraz zasadach podanych przez twórców. Je?li chodzi o Heroes to ju? szanse s? zerowe.

Avatar dosta? nieco kopa zatem powinien byc ju? teraz op?acalny.

Co do Groka to kategorycznie si? nie zgadzam i w sumie nie chce mi si? wierzyc, ?e napisa?e? o nieprzydatno?ci tej zdolno?ci dla inferno, które w dodatku rzadko gra mrokiem? Eno, bez jaj. 80% partii infernem gra si? w?a?nie mrokiem. Bohater ma ?atwy dost?p do masowego os?abienia, które redukuje dodatkowo obron? czyli co? co powoduje zwi?kszenie obra?e? infernali, walcz?cych stricte wr?cz. Jak dla mnie to wymarzona niemal rzecz. Nie rozumiem te? jak to niby koliduje ze szturmem teleportu? Przecie? nadal mo?esz do niego doj?c i czar teleport otrzymasz wraz ze zdolno?ci?. I nie, szturm teleportu nie by? cz?sto stosowany... Ma?o kto si? decydowa? na ten krok a forum powtórek z Aren nie ma nawet repa z walk? z t? zdolno?ci? po dzi? dzie?...

Arcydemon s?uszna uwaga i nastapi?a ju? korekta.
Ostatnio zmieniony przez albolabris 2010-09-26, 11:52, w całości zmieniany 1 raz  
 
 
 
Maniek 
Dołączył: 02 Lis 2009
Posty: 213
Wysłany: 2010-09-26, 11:34   

Chc? tylko doda?, ?e to nie jest oryginalny wygl?d jaki zrobi?em. Albol ju? wprowadzi? swoje zmiany (pozamienia? niektóre rzeczy), które mi si? estetycznie nie podobaj? tak wi?c nie jest to w 100% moje dzie?o.
 
 
 
albolabris ubi.com: albolabris

Wiek: 33
Dołączył: 19 Mar 2008
Posty: 1332
Wysłany: 2010-09-26, 11:42   

Hehe :mrgreen: Nie ma to jak zwalic odpowiedzialno?c :-P
Zmieni?em owszem - monolit i portal do podziemi miejscami aby przypadkiem ludzie nie zapominali wej?c po ulubione jednostki lub dodatkowe dla Necro. Na tym koniec. Reszta jest nietkni?ta... Mapa ta nigdy nie b?dzie w 100% produktem jednej osoby bo na przestrzeni pó?torej roku do jej powstania w obecnym kszta?cie przyczyni?o si? znacznie wi?cej ludzi ni? wymienona w opisie czwórka.
 
 
 
Mohikaninubi.com: Mohikanin

Wiek: 27
Dołączył: 19 Mar 2008
Posty: 430
Wysłany: 2010-09-26, 19:07   

W now? wersj? areny zagra?em dzisiaj pierwszy raz. Oczywi?cie - swoje zrobi?o przyzwyczajenie i rutyna. Na pocz?tku nie ogarnia?em, bo setki gier rozegra?em na starym ustawieniu i sporo rzeczy robi?o si? odruchowo. Ale bior?c to pod uwag?, moim zdaniem nowa arena pod kilkoma wzgl?dami jest gorsza od starej.

Nie poruszam tutaj tematu mechaniki - zmiany wprowadzone w statystykach jednostek na pewno s? dobre. Chodzi mi o wizualn? wersj? areny. Rozumiem, ?e wykorzystane zosta?y pewnie wszystkie mo?liwo?ci graficzne Heroes'a V, ale jak dla mnie jest tego za du?o. Mapa zrobi?a si? nieczytelna - zamiast my?le? nad rozwojem bohatera trzeba znale?? drog? od chatki wied?my do sfinksa. Oczywi?cie, mo?na powiedzie?, ?e si? czepiam. Ale id?c dalej tym tropem w podziemiach artefakty na pierwszy rzut oka s? niewidoczne. Musia?em chwile si? przygl?da?, ?eby stwierdzi?, ?e tu jest lodowy sopel, a tam miecz równowagi. Przy zamku jak i na arenie jest mnóstwo dodatków typu druid siedz?cy na skale, chatka czarownicy (która swoj? drog? nie wiem czy jest tylko dodatkiem, czy mo?na j? odwiedzi?), magiczny kr?g itp. Efekt jest ?wietny, je?li patrze? pod k?tem wra?enia jakie robi mapa. Ale te wszystkie dodatki moim zdaniem wp?ywaj? negatywnie na przejrzysto?? mapy. Jest ich po prostu za du?o.

Oczywi?cie zaraz posypi? si? gromy, ?e nie doceniam pracy, jak? Maniek czy Albolabris w?o?yli w now? wersj? areny. Doceniam - to kawa? dobrej roboty i zdaj? sobie spraw?, ?e nikt nie zrobi? tyle dla naszej ligi. Ale, i wiem, ?e nie jest to tylko moje zdanie, poszli?my w stron? dodatków kosztem czytelno?ci. By? mo?e - za kilka dni/tygodni przyzwyczaj? si? do nowego wygl?du i z lito?ci? b?d? patrzy? na star?, "biedn?" wersj? mapy. Mo?e by? i tak, wtedy przyznam si? do b??du.

To samo tyczy si? niektórych aren - niektóre pod?o?a s? nieczytelne, cz?sto spowite mgie?k?, która utrudnia przegl?d pola walki. Albo - powiedzia?e? wtedy, ?e jako do?wiadczony gracz powinienem gdzie s? przeszkody, a gdzie ich nie ma. Mo?liwe, czasem dalej sprawia mi to problem. Ale moim zdaniem mapa powinna by? zrobiona tak, ?eby graczowi u?atwia? a nie utrudnia? podstawowe czynno?ci.

Gust nie podlega dyskusji, to co mi si? nie podoba, b?d? uznaj? za zbyt upstrzone dodatkami innego gracza wprawi w zachwyt. Niemniej jednak mam nadziej?, ?e moje uwagi b?d? postrzegane bardziej w kontek?cie lu?nych uwag ni? destruktywnej krytyki.
 
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group | Template ligaheroes created by moonman